50 Bài Minna no nihongo(Từ vựng + Ngữ Pháp)

Tổng hợp từ vựng, ngữ pháp Minna no nihongo bài 20

Từ vựng, ngữ pháp bài 20 Minna no Nihongo sẽ giới thiệu tới bạn học 28 từ mới và ngữ pháp về Thể ngắn.

Tổng hợp từ vựng, ngữ pháp Minna no nihongo bài 15

Tổng hợp từ vựng, ngữ pháp Minna no nihongo bài 15

Minna no Nihongo Bài 15 sẽ giới thiệu cho bạn 27 từ mới và 5 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật. Bạn sẽ nắm được kiến thức về thể て và một vài cấu trúc bổ ích khác. Bạn đã sẵn sàng cùng Nhật ngữ SOFL tìm hiểu ngay chưa?

Tổng hợp từ vựng, ngữ pháp Minna no nihongo bài 14

Tổng hợp từ vựng, ngữ pháp Minna no nihongo bài 14

Minna no Nihongo Bài 14 sẽ giới thiệu cho bạn 31 từ mới và 8 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật. Chúng ta sẽ được làm quen với động từ thể [て] và biết được rằng động từ tiếng Nhật được chia làm 3 loại I, II và III.

Tổng hợp từ vựng, ngữ pháp Minna no nihongo bài 13

Tổng hợp từ vựng, ngữ pháp Minna no nihongo bài 13

36 từ vựng cùng với 6 cấu trúc ngữ pháp mới có giải thích sẽ được giới thiệu trong bài 13 giáo trình Minna no nihongo này.

Tổng hợp từ vựng ngữ pháp Minna no nihongo bài 12

Từ vựng ngữ pháp Minna no nihongo bài 12

Bài 12 Minna no nihongo sẽ giới thiệu cho bạn 47 từ mới và 5 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật có liên quan đến cách chia thì của tính từ đuôi な và tính từ đuôi い và hình thức so sánh hơn nhất của tính từ.

Tổng hợp từ vựng - ngữ pháp Minna no nihongo bài 11

Từ vựng - ngữ pháp Minna no nihongo bài 11

Minna no Nihongo bài 11 sẽ giới thiệu cho bạn 46 từ vựng và 3 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật, cùng học cách sử dụng các lượng từ đếm đồ vật trong tiếng Nhật.

Tổng hợp từ vựng, ngữ pháp Minna no nihongo bài 10

Tổng hợp từ vựng, ngữ pháp Minna no nihongo bài 10

Minna no Nihongo Bài 10 sẽ giới thiệu cho bạn 49 từ mới và 7 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật về [あります] và [います] cùng cách nói vị trí của các vật.

Từ vựng – ngữ pháp Minna bài 9

Từ vựng – ngữ pháp Minna bài 9

Minna no Nihongo Bài 9 sẽ giới thiệu cho bạn 49 từ mới và 5 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật. Đây đều là những kiến thức rất cần thiết cho việc ôn luyện thi JLPT, cùng đi tìm hiểu ngay nhé!

Từ vựng – ngữ pháp Minna bài 8

Từ vựng – ngữ pháp Minna bài 8

Minna no Nihongo Bài 8 sẽ giới thiệu cho bạn 63 từ mới và 8 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật. Chủ đề ngữ pháp lần này sẽ về cách sử dụng tính từ đuôi “な” và tính từ đuôi “い” cũng các điểm ngữ pháp thú vị khác.

Từ vựng – ngữ pháp Minna bài 7

Từ vựng – ngữ pháp Minna bài 7

49 từ mới và 5 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật liên quan tới trợ từ [で], động từ [あげます], [もらいます] sẽ được giới thiệu trong bài 7 Minna này.

Từ vựng - Ngữ pháp Minna bài 6

Từ vựng - Ngữ pháp Minna bài 6

Bài 6 Minna sẽ giới thiệu cho bạn 58 từ mới và 8 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật gồm có cách biểu thị tân ngữ trực tiếp của tha động từ, mẫu câu đề nghị và cách phân biệt [なん], [なに].

Từ vựng - Ngữ pháp Minna bài 5

Từ vựng - Ngữ pháp Minna bài 5

Minna no Nihongo Bài 5 sẽ giới thiệu cho bạn 56 từ mới và 6 cấu trúc ngữ pháp mới mở rộng về địa điểm và phương tiện trong tiếng Nhật. Cùng đi tìm hiểu nhé!

Từ vựng - Ngữ pháp Minna bài 4

Từ vựng - Ngữ pháp Minna bài 4

Minna no Nihongo Bài 4 sẽ giới thiệu cho bạn 60 từ mới và 7 cấu trúc ngữ pháp mới xoay quanh thời gian ngày giờ, phút. Ngoài ra bạn còn được hướng dẫn cách chia động từ quá khứ, hiện tại tương lai ở hai dạng khẳng định và phủ định trong tiếng Nhật.

Từ vựng – ngữ pháp Minna bài 3

Từ vựng – ngữ pháp Minna bài 3

Minna no Nihongo Bài 3 sẽ giới thiệu cho bạn 45 từ mới và 6 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật

Từ vựng – Ngữ pháp Minna bài 2

Từ vựng – Ngữ pháp Minna bài 2

Minna no Nihongo Bài 2 sẽ giới thiệu cho bạn 47 từ mới và 6 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật

Từ vựng ngữ pháp Minna bài 1

Từ vựng ngữ pháp Minna bài 1

Minna no Nihongo Bài 1 sẽ giới thiệu cho bạn 49 từ mới và 6 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật

 
ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY ƯU ĐÃI 30% HỌC PHÍ