Luyện Kaiwa tiếng Nhật

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 12

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 12

Bài 12- Kaiwa N5 chúng ta sẽ được làm quen với đoạn hội thoại hỏi về cảm nhận món ăn, cảm nhận về thời tiết các mẫu câu hỏi và trả lời về so sánh hơn, so sánh hơn nhất cùng sensei Yên và sensei Diện tại Trung tâm tiếng Nhật SOFL.

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 11

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 11

Bài 11- Kaiwa N5 chúng ta sẽ luyện học đoạn hội thoại hỏi về số lượng đồ vật mà bạn có, số lượng cụ thể trong một tổng thể và câu hỏi về khoảng thời gian để làm một việc gì đó cùng sensei Yên và sensei Diện tại Trung tâm tiếng Nhật SOFL.

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 10

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 10

Bài 10 - Kaiwa N5 chúng ta sẽ luyện học đoạn hội thoại về vị trí, nơi chốn theo dạng câu hỏi “có gì ở đây” cùng sensei Yên và sensei Diện tại Trung tâm tiếng Nhật SOFL.

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 9

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 9

Bài 9- Kaiwa N5 chúng ta sẽ luyện học đoạn hội thoại hỏi về thích hay không thích của một sự vật sự việc hay một người nào đó cùng sensei Yên và sensei Diện tại Trung tâm tiếng Nhật SOFL.

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 8

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 8

Bài 8- Kaiwa N5 chúng ta sẽ luyện học đoạn hội thoại hỏi về mức độ của một sự vật sự việc hay một người nào đó cùng sensei Yên và sensei Diện tại Trung tâm tiếng Nhật SOFL.

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 7

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 7

Luyện Kaiwa chuẩn Nhật cùng ss Diên và ss Yên qua bài 7 – Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp N5

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 6

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 6

Bài 6- Kaiwa N5 chúng ta sẽ luyện học đoạn hội thoại hỏi về chủ đề ăn uống và đi chơi cuối tuần cùng sensei Yên và sensei Diện tại Trung tâm tiếng Nhật SOFL.

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 5

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 5

Bài học Kaiwa hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng ss Yên & ss Diện đến từ Trung tâm tiếng Nhật SOFL luyện nói một số câu hỏi cơ bản thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 4

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 4

Bài 4 – Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp chúng ta sẽ gặp lại sensei Yên và sensei Diện khi nói về một thói quen, hay sự việc được lặp lại hàng ngày. Cùng theo dõi đoạn hội thoại nhé!

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 3

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 3

Bài 3 - Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp các bạn hãy cùng Trung tâm tiếng Nhật SOFL học về cách hỏi và trả lời với chủ đề địa điểm, nơi chốn

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 2

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 2

Bài 2 Kaiwa N5 sẽ là đoạn hội thoại giao tiếp về chủ đề gửi, tặng đồ vật tới một ai đó. Cùng Trung tâm tiếng Nhật SOFL theo dõi đoạn hội thoại để luyện giao tiếp cùng giảng viên của SOFL nhé!

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 1

[Kaiwa N5] Tiếng Nhật giao tiếp sơ cấp - Bài 1

Bài 1- Kaiwa N5 chúng ta sẽ luyện học đoạn hội thoại giới thiệu tên tuổi, quê quán và nghề nghiệp cùng sensei Yên và sensei Diện tại Trung tâm tiếng Nhật SOFL.

 
 ƯU ĐÃI GIẢM 40% HỌC PHÍ + TẶNG BỘ SGT