LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N2
N2.101 12 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/01/2021 Đăng ký
N5
N5.131 15 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 12/01/2021 Đăng ký
N5
N5.119 15 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 07/01/2021 Đăng ký
N4
N4.117 14 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 04/01/2021 Đăng ký
N3
N3.103 13 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 11/01/2021 Đăng ký
N5
N5.137 15 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 08/01/2021 Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.111 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 14/01/2021 Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.112 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 12/01/2021 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.2234 15 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 22/01/2021 Đăng ký
N4
N4.2287 14 3 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 22/01/2021 Đăng ký
N3
N3.2273 13 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 29/01/2021 Đăng ký
CTN5
CTN5.2267 15 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 15/01/2021 Đăng ký
N2
N2.2236 12 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 29/01/2021 Đăng ký
N5
N5.2233 15 3 T3, T5 19h30 - 21h30 09/01/2021 Đăng ký
N5
N5.2213 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 23/01/2021 Đăng ký
N5
N5.2166 15 3 T3, T5 17h30 - 19h30 21/01/2021 Đăng ký
CTN4
CTN4.2264 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 13/01/2021 Đăng ký
N4
N4.2249 14 3 T3, T5 17h30 - 19h30 12/01/2021 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N2
N2-3148 12 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 12/03/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4-3100 52 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 24/02/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5-3146 15 4 T3, T5, T7 9h - 11h 18/03/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5-3125 51 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 23/02/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5-3162 15 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 20/02/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5-3166 15 4 T7, CN 9h - 11h 20/02/2021 Đăng ký

Cơ sở 4: 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.4085 15 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 22/01/2021 Đăng ký
N5
N5.4078 15 5 T3, T5, T7 18h30 - 21h30 14/01/2021 Đăng ký
N4
N4.4075 14 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/12/2020 Đăng ký
N4
N4.4076 14 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 16/12/2020 Đăng ký
N4
N4.4079 14 5 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 19/01/2021 Đăng ký
N4
N4.4059 14 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 15/01/2021 Đăng ký
N5
N5.4003 15 5 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 18/01/2021 Đăng ký
N3
N3.4004 13 5 T2, T4, T6 18h - 20h 18/01/2021 Đăng ký
N4
N4.4060 14 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 08/01/2021 Đăng ký
N5
N5.4026 15 5 T7, CN 9h - 11h 16/01/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CT5.431 51 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 15/01/2021 Đăng ký
Cấp tốc N4
N4.4034 52 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 22/01/2021 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.544 15 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 08/01/2021 Đăng ký
N5
N5.543 15 6 T7, CN 9h - 11h 10/01/2021 Đăng ký
N5
N5.539 15 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 14/01/2021 Đăng ký
N5
N5.545 15 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 15/01/2021 Đăng ký
CTN5
CTN5.5010 51 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/01/2021 Đăng ký
N5
N5.540 15 6 T2, T4, T6 14h00-16h00 06/01/2021 Đăng ký
N5
N5.542 15 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/01/2021 Đăng ký
N4
N4.508 14 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 08/01/2021 Đăng ký
N3
N3.502 13 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/01/2021 Đăng ký

Cơ sở 6: 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.6107 15 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 07/01/2021 Đăng ký
N3
N3.6092 13 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 08/01/2021 Đăng ký
N5
N5.6112 15 7 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 18/01/2021 Đăng ký
N5
N5.6113 15 7 T2, T4, T6 08h30- 11h30 11/01/2021 Đăng ký
N5
N5.6114 15 7 T2, T4, T6 14h - 17h 08/01/2021 Đăng ký
Cấp Tốc N5
CTN5.6111 51 7 T2, T3, T4, T5, T6 8h30 - 10h30 20/01/2021 Đăng ký
N5
N5.6115 15 7 T7, CN 08h30- 11h30 16/01/2021 Đăng ký
N5
N5.6116 20 7 T7, CN 14h - 17h 09/01/2021 Đăng ký
N4
N4.6110 14 7 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 06/01/2021 Đăng ký
N5
N5.6117 15 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 12/01/2021 Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.6118 14 7 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 18/01/2021 Đăng ký
N5
N5.6090 15 7 T2, T4, T6 14h00-16h00 15/01/2021 Đăng ký
N5
N5.6119 15 7 T3, T5 08h30- 11h30 12/01/2021 Đăng ký
N5
N5.6102 15 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/01/2021 Đăng ký

Cơ sở 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP. HCM (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.750 15 8 T3, T5, T7 9h - 11h 07/01/2021 Đăng ký
N2
N2.7026 12 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/01/2021 Đăng ký
N5
N5.747 51 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 11/01/2021 Đăng ký
N5
N5.771 15 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 21/01/2021 Đăng ký
N4
N4.700 14 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 15/01/2021 Đăng ký
N4
N4.782 14 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 26/01/2021 Đăng ký
N5
N5.770 15 8 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 18/01/2021 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất