LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.142 15 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 05/05/2021 Đăng ký
N5
N5.145 15 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 18/05/2021 Đăng ký
N5
N5.143 15 2 T7, CN 9h - 11h 15/05/2021 Đăng ký
N2
N2.101 12 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 18/05/2021 Đăng ký
N4
N4.121 14 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 11/05/2021 Đăng ký
N4
N4.122 14 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 17/05/2021 Đăng ký
N3
N3.104 13 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 12/05/2021 Đăng ký
N5
N5.144 15 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 19/05/2021 Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.113 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/05/2021 Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.112 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 20/05/2021 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.550 15 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 13/05/2021 Đăng ký
N5
N5.539 15 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 25/05/2021 Đăng ký
N5
N5.540 15 6 T2, T4, T6 14h00-16h00 21/05/2021 Đăng ký
N5
N5.549 15 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 21/05/2021 Đăng ký
CTN5
CTN5.5010 15 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 14/05/2021 Đăng ký
N4
N4.511 14 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 25/05/2021 Đăng ký
N4
N4.510 14 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 14/05/2021 Đăng ký
N4
N4.508 14 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 11/05/2021 Đăng ký
N3
N3.503 13 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 19/05/2021 Đăng ký

Cơ sở 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP. HCM (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.7042 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/04/2021 Đăng ký
N4
N4.782 14 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/04/2021 Đăng ký
N5
N5.7055 15 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 27/04/2021 Đăng ký
N3
N3.7037 13 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 29/04/2021 Đăng ký
N5
N5.747 15 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 14/04/2021 Đăng ký
N5
N5.7053 15 8 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 09/04/2021 Đăng ký
N5
N5.7054 15 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 24/04/2021 Đăng ký
N5
N5.7056 15 8 T2, T4, T6 9h - 11h 16/04/2021 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP. Ninh Bình (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.815 15 T3, T5, T7 15h - 17h 24/06/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.814 15 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 16/06/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.816 15 T2, T4, T6 14h00-16h00 11/06/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.817 51 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 14/06/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.819 14 T2, T4, T6 9h - 11h 24/06/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.820 14 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 26/06/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.821 14 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 28/06/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.822 14 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 29/06/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.818 15 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 19/06/2021 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất