LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
CTN5.109 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 05/11/2020 Đăng ký
N5
N5.141 15 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 20/11/2020 Đăng ký
N5
N5.140 15 2 T7, CN 18h - 20h 15/11/2020 Đăng ký
N5
N5.131 15 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 07/11/2020 Đăng ký
N5
CTN5.110 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 16/11/2020 Đăng ký
N5
N5.139 15 2 T3, T5 19h30 - 21h30 12/11/2020 Đăng ký
N4
CTN4.107 52 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 09/11/2020 Đăng ký
N4
N4.117 14 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 09/11/2020 Đăng ký
N3
N3.103 13 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 20/11/2020 Đăng ký
N3
N3.2132 13 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h 13/11/2020 Đăng ký
N2
N2.2236 12 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 27/11/2020 Đăng ký
N5
LKG000422 15 2 T7, CN 18h - 20h 24/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.2234 15 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 14/12/2020 Đăng ký
N5
N5.2147 15 3 T7, CN 14h00-16h00 20/12/2020 Đăng ký
N5
N5.2205 15 3 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 09/12/2020 Đăng ký
N3
N3.2220 13 3 T2, T4, T6 9h - 11h 10/12/2020 Đăng ký
N5
N5.2244 15 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 07/12/2020 Đăng ký
CTN5
CTN5.2224 15 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 11/12/2020 Đăng ký
N5
N5.2233 15 3 T3, T5 19h30 - 21h30 08/12/2020 Đăng ký
N5
N5.2213 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 26/12/2020 Đăng ký
N5
N5.2166 15 3 T3, T5 17h30 - 19h30 17/12/2020 Đăng ký
N4
N4.2235 14 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/12/2020 Đăng ký
CTN4
CTN4.2169 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 23/12/2020 Đăng ký
N4
N4.2207 14 3 T2, T4, T6 18h - 19h30 04/12/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N2
N2.3148 12 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 14/12/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.3127 14 4 T2, T4, T6 18h - 19h30 21/12/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.3100 52 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 23/12/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3080 15 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 16/12/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3147 15 4 T3, T5 18h30 - 21h30 22/12/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3079 15 4 T3, T5 17h30 - 19h30 10/12/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.3125 51 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 14/12/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3146 15 4 T2, T4, T6 9h - 11h 16/12/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.3107 13 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 17/12/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.4024 15 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 28/12/2020 Đăng ký
N2
N2.4027 12 5 T2, T4, T6 18h - 20h 21/12/2020 Đăng ký
N5
N5.4078 15 5 T3, T5, T7 18h30 - 21h30 24/12/2020 Đăng ký
N4
N4.4075 14 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/12/2020 Đăng ký
N4
N4.4076 14 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 16/12/2020 Đăng ký
N4
N4.4079 14 5 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 22/12/2020 Đăng ký
N5
N5.4003 15 5 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 28/12/2020 Đăng ký
N5
N5.4026 15 5 T7, CN 9h - 11h 12/12/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CT5.431 51 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 16/12/2020 Đăng ký
Cấp tốc N4
N4.4034 52 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 15/12/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.539 15 6 T3, T5, T7 9h - 11h 24/11/2020 Đăng ký
N5
N5.532 15 6 T7, CN 9h - 11h 15/11/2020 Đăng ký
N5
N5.538 15 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 20/11/2020 Đăng ký
N5
N5.537 15 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 19/11/2020 Đăng ký
CTN5
CTN5.5009 51 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/11/2020 Đăng ký
N4
N4.507 14 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/11/2020 Đăng ký
N4
N4.506 14 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/11/2020 Đăng ký
N3
N3.502 13 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 24/11/2020 Đăng ký
N2
N2.501 12 6 T2, T4, T6 18h - 20h 25/11/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N4
N4.696 14 7 T7, CN 14h00-16h00 21/11/2020 Đăng ký
N3
N3.6065 13 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 26/11/2020 Đăng ký
N5
N5.6087 15 7 T2, T4, T6 08h30- 11h30 09/11/2020 Đăng ký
N5
N5.6086 15 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 05/11/2020 Đăng ký
N5
N5.6089 15 7 T7, CN 8h30 - 10h30 14/11/2020 Đăng ký
Cấp Tốc N5
CTN5.6098 51 7 T2, T3, T4, T5, T6 8h30 - 10h30 16/11/2020 Đăng ký
N5
N5.6088 15 7 T2, T4, T6 14h00-16h00 09/11/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GTCB.6101 20 7 T3, T5, T7 18h - 20h 12/11/2020 Đăng ký
N5
N5.6093 15 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/11/2020 Đăng ký
N4
N4.6085 14 7 T3, T5, T7 18h - 20h 24/11/2020 Đăng ký
N2
N2.6099 12 7 T3, T5 19h30 - 21h30 26/11/2020 Đăng ký
N5
N5.6090 15 7 T2, T4, T6 14h00-16h00 10/11/2020 Đăng ký
N5
N5.6057 15 7 T2, T4, T6 9h - 11h 11/11/2020 Đăng ký
N5
N5.6094 15 7 T3, T5 18h - 21h 17/11/2020 Đăng ký

Cơ sở 7: 134 Hoàng Diệu 2 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM (2 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.746 15 8 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 13/11/2020 Đăng ký
N5
N5.747 15 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 09/11/2020 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất