LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.135 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/09/2020 Đăng ký
N5
N5.134 T7, CN 14h00-16h00 19/09/2020 Đăng ký
N5
N5.131 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 15/09/2020 Đăng ký
N5
CTN5.108 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 14/09/2020 Đăng ký
N5
N5.136 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/09/2020 Đăng ký
N4
N4.114 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 11/09/2020 Đăng ký
N4
N5.138 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/09/2020 Đăng ký
N3
N3.102 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/09/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (3 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2160 T2, T4, T6 18h - 19h30 30/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2157 T3, T5 19h30 - 21h30 15/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.2169 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 29/09/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.3100 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 16/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3084 T3, T5 19h30 - 21h30 08/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.337 T2, T3, T4, T5, T6 8h30 - 10h30 22/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.3062 T2, T4, T6 18h - 19h30 14/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.3040 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 22/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3096 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 25/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.3107 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 23/09/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.426 T3, T5 17h30 - 19h30 22/09/2020 Đăng ký
N5
N5.4024 T2, T4, T6 19h30 - 21h 30/09/2020 Đăng ký
N4
N4.4017 T7, CN 8h - 10h 27/09/2020 Đăng ký
N4
N4.482 T3, T5 19h30 - 21h30 17/09/2020 Đăng ký
N2
N2.4027 T2, T4, T6 18h - 20h 25/09/2020 Đăng ký
N5
N5.4002 T3, T5 19h30 - 21h30 17/09/2020 Đăng ký
N5
N5.4003 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 28/09/2020 Đăng ký
N2
N3.4004 T2, T4, T6 18h - 20h 21/09/2020 Đăng ký
N5
N5.4026 T7, CN 8h - 10h 26/09/2020 Đăng ký
Cấp tốc N4
N4.433 T2, T3, T4, T5, T6 18h - 21h 28/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CT5.431 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 23/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.471 T3, T5 19h30 - 21h30 15/09/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.528 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 29/09/2020 Đăng ký
N5
N5.531 T2, T4, T6 9h - 11h 30/09/2020 Đăng ký
N5
N5.532 T7, CN 9h - 11h 27/09/2020 Đăng ký
N5
N5.533 T3, T5, T7 9h - 11h 24/09/2020 Đăng ký
N3
N3.502 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 22/09/2020 Đăng ký
N5
N5.530 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/09/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (5 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5.2
N5.2.6027 T2, T4, T6 18h - 20h 10/08/2020 Đăng ký
N5
N5.6038 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 25/08/2020 Đăng ký
N4
N4.6045 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 17/08/2020 Đăng ký
CTN4
CTN4.6046 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 13/08/2020 Đăng ký
N5
N5.6036 T2, T4, T6 9h - 11h 17/08/2020 Đăng ký

Cơ sở 7: 134 Hoàng Diệu 2 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM (4 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.7022 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 30/09/2020 Đăng ký
N3
N3.7071 T2, T3, T4, T5, T6 18h - 19h30 07/09/2020 Đăng ký
N4
N4.7073 T2, T3, T4, T5, T6 19h30 - 21h30 04/09/2020 Đăng ký
N5
N5.7004 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/09/2020 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất