LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp trực tuyến (19 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5 Step 2 (N5.2)
N1-3-52805 58 T2, T4, T6 20h - 21h30 15/12/2021 Đăng ký
N4.2
N42814 58 T3, T5, T7 20h - 22h 24/12/2021 Đăng ký
Giao tiếp N5
GTN5823 58 T3, T5, T7 19h00 - 20h30 11/12/2021 Đăng ký
Giao tiếp N5
1-3GTN5824 58 T2, T4, T6 20h - 21h30 17/12/2021 Đăng ký
N3 Junbi
N3807 58 T3, T5, T7 20h - 22h 04/12/2021 Đăng ký
N3 Junbi
N3808 58 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 08/12/2021 Đăng ký
N4.2
N42.0309 58 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 15/12/2021 Đăng ký
N5 Step 2 (N5.2)
N2812 58 T2, T4, T6 20h - 21h30 24/12/2021 Đăng ký
N5 Step 2 (N5.2)
N52811 58 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 02/12/2021 Đăng ký
N5 Step 1 (N5.1)
N1819 58 T2, T4, T6 14h00-16h00 08/12/2021 Đăng ký
N5 Step 1 (N5.1)
N513.0521 58 T3, T5, T7 19h - 21h 14/12/2021 Đăng ký
N5 Step 1 (N5.1)
N5-1.0299 58 T3, T5, T7 19h - 21h 14/12/2021 Đăng ký
Luyện thi N4
OTN4.0313 58 T3, T5, T7 19h00 - 20h30 15/12/2021 Đăng ký
Khoá N3 Junbi
N3.0911 58 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 27/12/2021 Đăng ký
N4.2
N42828 58 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 17/12/2021 Đăng ký
N5 Step 1 (N5.1)
N5-1.0558 58 T3, T5, T7 9h - 10h30 16/12/2021 Đăng ký
N4.1
N4.1.0400 58 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 07/12/2021 Đăng ký
N5 Step 1 (N5.1)
N5-1.0313 58 T2, T4, T6 20h - 21h30 08/12/2021 Đăng ký
N4.1
N4-3875 58 T2, T4, T6 19h - 21h 17/12/2021 Đăng ký

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N3
N3.104 13 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 26/11/2021 Đăng ký
CTN5
CTN5.112 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 29/11/2021 Đăng ký
N5
N5.142 15 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 19/11/2021 Đăng ký
N5
N5.143 15 2 T7, CN 9h - 11h 20/11/2021 Đăng ký
N4
N4.121 14 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 27/11/2021 Đăng ký
N5
N5.144 15 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 26/11/2021 Đăng ký
N2
N2.101 12 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 30/11/2021 Đăng ký
CTN4
CTN4.110 52 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 25/11/2021 Đăng ký
N5
N5.121 15 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 25/11/2021 Đăng ký
CTN5
CTN5.113 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 24/11/2021 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (21 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
CTN4
CTN4.2264 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 16/11/2021 Đăng ký
N5
N5.2362 15 3 T7, CN 9h - 11h 21/11/2021 Đăng ký
N5
N5.2384 15 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 24/11/2021 Đăng ký
N4
N4.2412 14 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 17/11/2021 Đăng ký
N3
N3.2353 13 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 23/11/2021 Đăng ký
N3
N3.2346 13 3 T3, T5, T7 9h - 11h 18/11/2021 Đăng ký
N3
N3.2401 13 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 17/11/2021 Đăng ký
N2
N2.2323 12 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 10/11/2021 Đăng ký
N4
N4.2386 14 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 22/11/2021 Đăng ký
N4
N4.2291 14 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 23/11/2021 Đăng ký
CTN5
CTN5.2366 51 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 12/11/2021 Đăng ký
N5
N5.2320 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 16/11/2021 Đăng ký
N4
N4.2344 14 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 16/11/2021 Đăng ký
N5
N5.2393 15 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 19/11/2021 Đăng ký
N5
N5.2317 15 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 18/11/2021 Đăng ký
N5
N5.2383 15 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 12/11/2021 Đăng ký
N5
N5.2319 15 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 22/11/2021 Đăng ký
N4
N4.2347 14 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 23/11/2021 Đăng ký
N5
N5.2409 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 17/11/2021 Đăng ký
N5
N5.2410 15 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 18/11/2021 Đăng ký
N5
N5.2411 15 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 17/11/2021 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5-3166 15 4 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 30/11/2021 Đăng ký
N5
N5-3212 15 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 02/12/2021 Đăng ký
N5
N5-3162 15 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 29/11/2021 Đăng ký
N2
N2-3148 12 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 21/12/2021 Đăng ký
N4
N4-3176 14 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 25/11/2021 Đăng ký
Cấp tốc N4
CTN4-3100 52 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 29/11/2021 Đăng ký
N3
N3-3193 13 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 25/11/2021 Đăng ký
CTN5
CTN5-3206 51 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 03/12/2021 Đăng ký

Cơ sở 4: 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N4
N4.4132 14 5 T7, CN 9h - 11h 27/11/2021 Đăng ký
Cấp tốc N5
CT5.431 51 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 28/11/2021 Đăng ký
N5
N5.4118 15 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 24/11/2021 Đăng ký
N4
N4.4059 14 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 22/11/2021 Đăng ký
N3
N3.4004 13 5 T2, T4, T6 18h - 20h 17/11/2021 Đăng ký
N5
N5.4079 15 5 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 25/11/2021 Đăng ký
N4
N4.4053 14 5 T3, T5 19h30 - 21h30 24/11/2021 Đăng ký
Cấp tốc N4
N4.4034 52 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 22/11/2021 Đăng ký
N5
N5.4119 15 5 T7, CN 15h - 17h 27/11/2021 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP. Ninh Bình (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N4
N4-819 14 T2, T4, T6 9h - 11h 17/12/2021 Đăng ký
N5
N5-818 15 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 30/12/2021 Đăng ký
N5
N5-815 15 T3, T5, T7 14h00-16h00 21/12/2021 Đăng ký
N5
N5-817 15 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 15/12/2021 Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5-814 51 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 15/12/2021 Đăng ký
N5
N5-816 15 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 10/12/2021 Đăng ký
N4
N4-821 14 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 22/12/2021 Đăng ký
N4
N4-820 14 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 18/12/2021 Đăng ký
N4
N4-822 14 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 16/12/2021 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất