LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (22 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.112 T2, T4, T6 8h30 - 10h30 11/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.117 T3, T5 17h45 - 19h15 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.106 T3, T5, T7 9h - 11h 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.103 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.107 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 13/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.118 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 13/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.110 T7, CN 18h - 20h 14/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.120 T7, CN 9h - 11h 14/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.116 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 16/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.102 T2, T4, T6 8h30 - 10h30 16/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.108 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.103 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.114 T2, T4, T6 14h00-16h00 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.113 T3, T5 9h - 11h 19/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.119 T3, T5 19h30 - 21h30 19/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 20/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.121 T7, CN 14h00-16h00 21/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.122 T7, CN 18h - 20h 21/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 23/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.115 T3, T5 14h00-16h00 24/03/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (14 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2006 T7, CN 9h - 11h 01/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2007 T7, CN 14h00-16h00 07/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2005 T3, T5 19h30 - 21h30 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.2013 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2003 T2, T4, T6 19h30 - 21h 13/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2001 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 16/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2009 T3, T5 19h30 - 21h 17/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2008 T2, T4, T6 19h30 - 21h 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2004 T3, T5 17h45 - 19h15 19/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.2012 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 19/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2002 T2, T4, T6 9h - 11h 20/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.2010 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 23/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.2014 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 24/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.2011 T7, CN 14h00-16h00 28/03/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3056 T2, T4, T6 14h00-16h00 13/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.3045 T2, T4, T6 19h - 21h 10/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.3005 T2, T4, T6 14h00-16h00 22/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.337 T2, T3, T4, T5, T6 8h30 - 10h30 28/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN5.3042 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 23/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.3041 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 27/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.3040 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 23/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.364 T3, T5 19h30 - 21h30 21/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.3038 T2, T4, T6 18h - 19h30 22/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3035 T2, T4, T6 18h - 19h30 24/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3037 T7, CN 9h - 11h 25/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.390 T2, T4, T6 19h30 - 21h 15/04/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (21 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CT4.439 T2, T3, T4, T5, T6 18h - 21h 28/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.2
N5.436 T3, T5 19h30 - 21h30 21/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.2
N5.437 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 22/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.645 T3, T5 19h30 - 21h30 23/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.430 T7, CN 14h00-16h00 25/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.464 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 22/04/2020 Đăng ký
Giao tiếp cơ bản
GT4.462 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 27/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.428 T7, CN 9h - 11h 18/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.2
N5.435 T3, T5 17h45 - 19h15 16/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.441 T3, T5 17h45 - 19h15 23/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.425 T2, T4, T6 19h30 - 21h 06/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.442 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 22/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CT4.434 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 24/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.429 T7, CN 15h - 17h 18/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.440 T2, T4, T6 19h30 - 21h 27/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.427 T3, T5 19h30 - 21h30 23/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.2
N5.438 T7, CN 9h - 11h 18/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CT5.432 T2, T3, T4, T5, T6 18h - 21h 14/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.473 T2, T4, T6 18h - 20h 29/04/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CT5.431 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 16/04/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.502 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 10/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.514 T2, T4, T6 9h - 11h 16/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.510 T3, T5 17h45 - 19h15 17/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.503 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 20/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.511 T7, CN 9h - 11h 21/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.513 T7, CN 9h - 11h 21/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2.502 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 23/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.508 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 25/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.509 T2, T4, T6 19h30 - 21h 25/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.512 T3, T5 17h45 - 19h15 31/03/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N5.2
N5.2.650 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 23/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.1.658 T7, CN 9h - 11h 21/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.1.660 T7, CN 9h - 11h 21/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.654 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 10/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.1.655 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 11/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.601 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.652 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 16/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.1.657 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 17/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.1.656 T2, T4, T6 19h30 - 21h 18/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.1
N5.1.659 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 19/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.655 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 20/03/2020 Đăng ký

Cơ sở 7: 134 Hoàng Diệu 2 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5.1
N5.7002 T2, T4, T6 19h30 - 21h 13/04/2020 Đăng ký
N5.1
N5.7003 T2, T4, T6 9h - 11h 10/04/2020 Đăng ký
N5.1
N5.7004 T3, T5, T7 14h00-16h00 25/04/2020 Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.7005 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 27/04/2020 Đăng ký
N4
N4.733 T2, T3, T4, T5, T6 18h - 20h 06/04/2020 Đăng ký
N3
N3.7006 T3, T5, T7 19h30 - 21h 28/04/2020 Đăng ký
N5.1
N5.773 T3, T5, T7 19h30 - 21h 07/04/2020 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất