LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.142 15 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 19/04/2021 Đăng ký
N5
N5.121 15 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 15/04/2021 Đăng ký
N5
N5.143 15 2 T7, CN 9h - 11h 24/04/2021 Đăng ký
N2
N2.101 12 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/04/2021 Đăng ký
N4
N4.119 14 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 06/04/2021 Đăng ký
N4
N4.120 14 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 14/04/2021 Đăng ký
N3
N3.104 13 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 16/04/2021 Đăng ký
N5
N5.137 15 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 09/04/2021 Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.113 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 19/04/2021 Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.112 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 15/04/2021 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N4
CTN4.2315 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 05/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2347 14 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 10/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2362 15 3 T7, CN 9h - 11h 17/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2319 15 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 06/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2372 15 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 14/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
CTN5.2366 51 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 16/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2344 14 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 19/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2350 14 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 14/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.2324 13 3 T3, T5 19h30 - 21h30 13/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2320 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 15/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2341 14 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 08/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2291 14 3 T3, T5 19h30 - 21h30 06/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2317 15 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 13/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2281 14 3 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 07/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.2346 13 3 T2, T4, T6 9h - 11h 16/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.2353 13 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N2
N2.2323 12 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 19/04/2021 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N2
N2-3148 12 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 21/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4-3100 52 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 13/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3-3193 13 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 23/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4-3176 14 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5-3146 15 4 T3, T5, T7 9h - 11h 15/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5-3125 51 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 09/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4-3189 14 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 26/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5-3162 15 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 08/04/2021 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5-3166 15 4 T7, CN 9h - 11h 13/04/2021 Đăng ký

Cơ sở 4: 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.4118 15 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 23/04/2021 Đăng ký
N5
N5.4111 15 5 T3, T5, T7 18h - 20h 20/04/2021 Đăng ký
N5
N5.4102 15 5 T7, CN 9h - 11h 18/04/2021 Đăng ký
N4
N4.4059 14 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 16/04/2021 Đăng ký
N4
N4.4017 14 5 T7, CN 9h - 11h 17/04/2021 Đăng ký
N4
N4.4053 14 5 T3, T5 19h30 - 21h30 15/04/2021 Đăng ký
N5
N5.4079 15 5 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 22/04/2021 Đăng ký
Cấp tốc N4
N4.4034 52 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 26/04/2021 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.547 15 6 T7, CN 14h00-16h00 10/04/2021 Đăng ký
N5
N5.539 15 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 03/04/2021 Đăng ký
CTN5
CTN5.5010 51 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 01/04/2021 Đăng ký
N5
N5.540 15 6 T2, T4, T6 14h00-16h00 12/04/2021 Đăng ký
N5
N5.548 15 6 T3, T5 08h30- 11h30 15/04/2021 Đăng ký
N5
N5.549 15 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 14/04/2021 Đăng ký
N4
N4.508 14 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 03/04/2021 Đăng ký
N3
N3.503 13 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 09/04/2021 Đăng ký

Cơ sở 6: 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.6104 15 7 T2, T4, T6 9h - 11h 09/04/2021 Đăng ký
N4
N4.6143 15 7 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 14/04/2021 Đăng ký
N5
N5.6125 15 7 T2, T4, T6 14h - 17h 12/04/2021 Đăng ký
N5
N5.6129 15 7 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 07/04/2021 Đăng ký
N5
N5.6131 20 7 T7, CN 9h - 11h 17/04/2021 Đăng ký
N3
N3.6142 14 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 22/04/2021 Đăng ký
N5
N5.6132 15 7 T7, CN 14h - 17h 10/04/2021 Đăng ký
CTN5
CTN5.6140 15 7 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 08/04/2021 Đăng ký
N5
N5.6102 15 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 01/04/2021 Đăng ký
N5
N5.6109 15 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 20/04/2021 Đăng ký

Cơ sở 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP. HCM (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.7042 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/04/2021 Đăng ký
N4
N4.782 14 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/04/2021 Đăng ký
N5
N5.7055 15 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 27/04/2021 Đăng ký
N3
N3.7037 13 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 29/04/2021 Đăng ký
N5
N5.747 15 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 14/04/2021 Đăng ký
N5
N5.7053 15 8 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 09/04/2021 Đăng ký
N5
N5.7054 15 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 24/04/2021 Đăng ký
N5
N5.7056 15 8 T2, T4, T6 9h - 11h 16/04/2021 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất