50 Bài Minna no nihongo(Từ vựng + Ngữ Pháp)

Từ vựng - Ngữ pháp Minna bài 4

Từ vựng - Ngữ pháp Minna bài 4

Minna no Nihongo Bài 4 sẽ giới thiệu cho bạn 60 từ mới và 7 cấu trúc ngữ pháp mới xoay quanh thời gian ngày giờ, phút. Ngoài ra bạn còn được hướng dẫn cách chia động từ quá khứ, hiện tại tương lai ở hai dạng khẳng định và phủ định trong tiếng Nhật.

Từ vựng – ngữ pháp Minna bài 3

Từ vựng – ngữ pháp Minna bài 3

Minna no Nihongo Bài 3 sẽ giới thiệu cho bạn 45 từ mới và 6 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật

Từ vựng – Ngữ pháp Minna bài 2

Từ vựng – Ngữ pháp Minna bài 2

Minna no Nihongo Bài 2 sẽ giới thiệu cho bạn 47 từ mới và 6 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật

Từ vựng ngữ pháp Minna bài 1

Từ vựng ngữ pháp Minna bài 1

Minna no Nihongo Bài 1 sẽ giới thiệu cho bạn 49 từ mới và 6 cấu trúc ngữ pháp mới của tiếng Nhật

  Trang trước  1 2
 
 ƯU ĐÃI GIẢM 40% HỌC PHÍ + TẶNG BỘ SGT