Ngữ pháp với『そうです・ようです』

Hôm nay, hãy cùng Nhật ngữ SOFL học ngữ pháp tiếng Nhật với 『そうです・ようです』, ý nghĩa và cách sử dụng ngữ pháp này nhé!

Ngữ pháp với『そうです・ようです』

・V(ます)・Aい・Aな+そうです: Có vẻ…

Dùng để diễn đạt tình trạng, trái thái đang hiện hữu bề ngoài.

Suy đoán dựa trên vẻ bề ngoài.

Thường đi với: いまにも、もうすぐ、これから…

例:曇っていますね。もうすぐ雨がふりそうです。

Bầu trời nhiều mây quá. Trời sắp mưa rồi.

・普通形+そうです: Nghe nói…

Diễn tả ý nghĩa: thông tin mà người nói có không phải là do trực tiếp nhận được mà do nghe, nhìn, xem từ một nguồn nào đó.

Thường đi với: によると.

例:天気予報 によると、明日は寒いそうだ。

Theo dự báo thời tiết, nghe nói ngày mai trời sẽ lạnh.

・V・Aい(普通形)・Nの・Aな(普通形だ→な)+ようです: Hình như, có vẻ…

Suy đoán của người nói dựa trên tình huống nào đó.

Thường đi với phó từ どうも.

例:返事がありませんね、るすようです。

Không có ai trả lời nhỉ, chắc là đi vắng rồi.

Trên đây, là cách dùng ngữ pháp với 『そうです・ようです』được chia sẻ bởi Trung tâm tiếng Nhật SOFL.

 
 TỪ 01 - 07/01 GIẢM 40% HỌC PHÍ 
(Áp dụng tất cả các khóa học OFFLINE & ONLINE)