Nội dung bài viết

Cách sử dụng trợ từ「まで」「へ」「より」

Bạn đã biết cách sử dụng trợ từ「まで」「へ」「より」trong tiếng Nhật chưa? Nếu chưa hãy cùng Trung tâm Nhật ngữ SOFL tìm hiểu trong bài chia sẻ sau đây nhé!

Cách sử dụng trợ từ「まで」「へ」「より」trong tiếng Nhật

1 - Trợ từ 「まで」

* Diễn tả phạm vi, điểm kết thúc của thời gian và địa điểm. (時や場所の到達点や範囲を表す「まで」)

Ví dụ:

この店は何時までやっていますか。  

Cửa hàng này mở cửa đến mấy giờ?

* Phó trợ từ mức độ. (副助詞「まで」<程度>)

Ví dụ:

夢にまで見る。    

Tôi thấy ngay cả trong mơ.

2 - Trợ từ 「へ」

* Diễn tả phương hướng. (方向を表す「へ」)

Ví dụ:

「どこへ(・に)行くんですか」「新宿へ買い物に」

Bạn đi đâu đấy? - Đi đến Shinjuku mua sắm.

♦ Có thể thay へ bằng trợ từ に. Nhưng へ dùng để chỉ phương hướng, hướng di chuyển, còn に chỉ điểm đích, địa điểm.

* Diễn tả đối tượng của hành động. (動作の対象を表す「へ」)

Ví dụ:

先生へ(・に)よろしくお伝えください。   

Hãy gửi lời hỏi thăm tới thầy giáo.

3 - Trợ từ 「より」

* Diễn tả tiêu chuẩn so sánh. (比較の基準を表す「より」)

Ví dụ:

東京は大阪より人口が多い。

Tokyo thì đông dân hơn Osaka.

* Diễn tả khởi điểm của phạm vi, thời gian, không gian. (hay dùng trong hội thoại nghi thức, thư từ…) (時間・空間・範囲の起点を表す「より」(改まった会話で使う))

Ví dụ:

試験は9時より(・から)始めます。  

Bài thi sẽ bắt đầu từ 9h.

♦ Giống như và có thể thay thế bằng から

Trên đây là cách sử dụng các trợ từ 「まで」「へ」「より」được chia sẻ bởi Trung tâm Nhật ngữ SOFL. Hi vọng qua bài chia sẻ này sẽ giúp bạn vận dụng tốt trong quá trình chinh phục tiếng Nhật của mình nhé!


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 
 ƯU ĐÃI GIẢM 40% HỌC PHÍ + TẶNG BỘ SGT