Nội dung bài viết

Tên các trường Học viện ở Việt Nam bằng tiếng Nhật

Ở bài học trước các bạn đã được học về tên các trường đại học ở Việt Nam bằng tiếng Nhật. Hôm nay, Nhật ngữ SOFL sẽ tiếp tục cùng các bạn học về tên các trường Học Viện bằng tiếng Nhật.

>> Tên các trường Đại học ở Việt Nam bằng tiếng Nhật

>> Từ vựng tiếng Nhật chủ đề " Trường học"

 

Tên các trường học viện, đại học, cao đẳng bằng tếng Nhật

Tên các trường học viện, đại học, cao đẳng bằng tếng Nhật

 

1.Học Viện Khoa Học Quân Sự: 軍事科学学院(ぐんじかがくがくいん)

2. Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự: 軍事技術学院(ぐんじぎじゅつがくいん)

3. Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã: 暗号技術学院(あんごうぎじゅつがくいん)

4. Học Viện Lục Quân: 陸軍学院(りくぐんがくいん)

5. Học Viện Phòng Không Không Quân: 空軍防空学院(くうぐんぼうくうがくいん)

6. Học Viện Quốc Phòng Việt Nam: ベトナム(べとなむ)国防学院(こくぼうがくいん)

7. Học Viện Phòng Cháy Chữa Cháy: 消防大学校(しょうぼうだいがっこう)

8. Học Viện Ngoại Giao: 外交学院(がいこうがくいん)

9. Học Viện Ngân Hàng: 銀行学院(ぎんこうがくいん)

10. Học Viện Quân Sự: 軍事学院(ぐんじがくいん)

11. Học Viện Quân Y: 軍医学院(ぐんいがくいん)

12. Học Viện Quản Lý Giáo Dục: 教育管理学院(きょういくかんりがくいん)

13. Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền: 伝統医学薬学学院(でんとういがくやくがくがくいん)

14. Học Viện Tài Chính: 財政学院(ざいせいがくいん)

15. Học viện Báo chí và Tuyên truyền: ジャーナリズム・アンド・プロパガンダ研究所

16. Học viện Nông nghiệp: 農業アカデミー

17. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông: 郵便通信技術研究所

18. Hồ Sơ Nhập Học: 入学手続(にゅうがくてつづ)き

19. Hội Nghị Chuyên Đề: シンポジウム(しんぽじうむ)

20. Hội Thảo, Buổi Học Dạng Thảo Luận: ゼミナール

21. Hội Thảo Giáo Viên: 教師(きょうし)ゼミナ(ぜみな)ー

22. Ký Hiệu Hóa Học: 化学記号(かがくきごう)

23. Khả Năng Nhớ: 記憶力(きおくりょく)

 

Trên đây là những từ vựng tiếng Nhật về tên các trường Học viện, hãy học và ghi nhớ chúng để phục vụ cho việc học tập nhé. Trung tâm Nhật ngữ SOFL chúc bạn học tập tốt!

 


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 
 ƯU ĐÃI GIẢM 40% HỌC PHÍ + TẶNG BỘ SGT