Cách nói thời gian bằng tiếng Nhật

Cách hỏi giờ trong tiếng nhật thật là đơn giản. Hãy chia sẻ bài viết này và cùng Nhật ngữ SOFL học tiếng Nhật để khi đi du lịch tại Nhật Bản bạn có thể tự tin hỏi giờ của người Nhật nhé.

>> Các mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Nhật cơ bản

 

cach noi thoi gian bang tieng nhat

 

 

Để hỏi thời gian bằng tiếng Nhật ta dùng mẫu câu:
いま、なんじですか? >>> Bây giờ là mấy giờ ?
ima nan ji desu ka ? 今、何時ですか?
Nếu trả lời : Bây giờ là 4 giờ ta nói : いま、4じです
ima yo ji desu いま、よじです。

 

Cách nói giờ bằng tiếng Nhật

 

1 giờ : ichi ji        いちじ 1時
2 giờ : ni ji   にじ  2時
3 giờ : san ji  さんじ 3時
4 giờ: yo ji   よじ  4時
5 giờ : go ji  ごじ  5時
6 giờ : roku ji  ろくじ 6時
7 giờ : shichi ji (hoặc : nana ji) しちじ (ななじ) 7時  -> Trong hội thoại người ta dùng   しちじ   nhiều hơn.
8 giờ : hachi ji  はちじ 8時
9 giờ : ku ji   くじ  9時
10 giờ : jyuu ji  じゅうじ 10時
11 giờ : jyuu ichi ji  じゅういちじ 11時
12 giờ :  jyuu ni ji  じゅうにじ 12時

 

Khi hỏi giờ chúng ta có các cách hỏi sau, câu càng dài thì càng lịch sự, lễ phép và ngược lại

 

1. いま、なんじ ですか ? ( 今、何時ですか?)   ima nanji desu ka ?
2.いま、なんじ?  (今、何時?)                    ima nanji ?
3.なんじ? ( 何時?)                                  nanji ?

 

Trả lời cũng vậy, trả lời câu càng dài thì càng kính ngữ và ngược lại

 

1.いま、3じです。  (今、3時です。)            ima san ji desu .
2.いま、3じ。   (今、3時。)                 ima san ji .
3.3じ。     (3時。)                      san ji .

 

Các bạn tập số đếm từ 1 đến 12

 

1: いち  tiếng kanji viết như sau  :     一
2 : に           二
3: さん           三
4: よん (し)         四
5: ご           五
6: ろく          六
7: しち (なな)       七
8: はち          八
9: きゅう         九
10: じゅう         十
11: じゅういち       十一
12: じゅうに        十二

 

Nếu muốn nói : ” Bây giờ là 2 giờ rưỡi ” ta nói như sau

 

いま、にじ はん ですima,ni ji han desu   いま、にじ はん です。  (今、2時半です)
はん : han    là một nữa, trong trường hợp nói về thời gian nó là “rưỡi ” hay 30 phút.
Ta cứ việc thêm chử “han” sau giờ như ví dụ trên là được. Các bạn thử tự nói từ 1 giờ rưỡi
đến 12 giờ rưỡi xem 

 

Đề nói phút trong tiếng Nhật ta nói như sau : …ふん (分)   fun

 

いま、3時35分ですいま、さんじ さんじゅうご ふん です。 ima san ji sanjuugo fun desu. Bây giờ là 3 giờ 35 phút
1 phút :        (  一分 )     いっぷん               ippun
2 phút :        ( 二分 )       にふん                 ni fun
3 phút :        ( 三分 )       さんぷん              san pun
4 phút :        ( 四分 )        よんぷん             yon pun
5 phút :        ( 五分)           ごふん              go fun
6 phút :        ( 六分)          ろっぷん              roppun
7 phút :        ( 七分 )         しちふん              shichi fun
8 phút :        ( 八分 )           はっぷん            happun:
9 phút :        ( 九分 ) :         きゅうふん           kyuu fun
10 phút :      ( 十分 )            じゅっぷん           juppun
15 phút :      ( 十五分 )          じゅうごふん       juu go fun
3o phút :       ( 三十分 )        さんじゅっぷん hay nói cách khác là :   はん      han ( rưỡi)

 

Tham khảo ngay lịch chiêu sinh khóa học tiếng Nhật trực tuyến đầu tiên tại SOFL

Nhận thông tin & tài liệu mới nhất từ Sofl
Đăng ký ngay để nhận miễn phí
 
NHẬN NGAY KHUYẾN MẠI CỰC LỚN
(Đăng ký thông tin vào form bên dưới)