Bạn băn khoăn chưa biết nên chọn khoá học nào ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ƯU VIỆT
  • Thiết kế theo yêu cầu Doanh nghiệp, sát với thực tế & trình độ của người học
  • Học tiếng Nhật qua các tình huống làm việc thực tế
  • Thực hành liên tục, áp dụng trực tiếp qua các hoạt động thuyết trình, thảo luận...
  • Vận dụng trình độ vốn từ.
DỊCH VỤ TOÀN DIỆN
  • Thiết kế theo yêu cầu Doanh nghiệp, sát với thực tế & trình độ của người học
  • Học tiếng Nhật qua các tình huống làm việc thực tế
  • Thực hành liên tục, áp dụng trực tiếp qua các hoạt động thuyết trình, thảo luận...
  • Vận dụng trình độ vốn từ
  • Vận dụng trình độ vốn từ


Khách hàng
Cảm Nhận Của Học Viên Về SOFL