Nội dung bài viết

THÔNG BÁO DỪNG BÁN VÀ THU HỒ SƠ JLPT ĐỢT I THÁNG 7/2023

Ban tổ chức Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật cấp độ N1, N2 Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc dừng bán và thu hồ sơ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) Đợt I tháng 7/2023

Dưới đây là nội dung thông báo:

THÔNG BÁO SỐ 3 (KỲ THI THÁNG 7/2023)

VỀ VIỆC DỪNG BÁN & THU HỒ SƠ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT) ĐỢT I THÁNG 7 NĂM 2023

 Ban tổ chức Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) cấp độ N1, N2 Trường Đại học Hà Nội xin thông báo:

 Hiện nay Ban tổ chức đã tiếp nhận tối đa số lượng hồ sơ cho 02 cấp độ N1 và N2 của Kỳ thi tháng 7/2023, vì vậy Ban tổ chức xin thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ tại đây. 

Đề nghị thí sinh có nguyện vọng thi Đợt II, cập nhật thông tin về Kỳ thi tháng 12/2023 từ khoảng cuối tháng 7/2023.

 Trân trọng.

Ban tổ chức Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật cấp độ N1, N2 Trường Đại học Hà Nội

Nguồn : https://jp.hanu.edu.vn/a/119641/THONG-BAO-SO-3-KY-THI-THANG-72023-VE-VIEC-DUNG-BAN-THU-HO-SO-THI-NANG-LUC-TIENG-NHAT-JLPT-DOT-I-THANG-7-NAM-2023/

 


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 
 ƯU ĐÃI GIẢM 40% HỌC PHÍ + TẶNG BỘ SGT