Nội dung bài viết

Đáp án đề thi năng lực Tiếng Nhật tháng 7/2016

Trung tâm Nhật Ngữ SOFL chia sẻ đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật tháng 7/2016. Hi vọng bộ đáp án này sẽ giúp các bạn có được thêm kinh nghiệm cũng như kiến thức bổ ích cho kỳ thi năng lực JLPT tiếp theo.
de thi nang luc tieng nhat jlpt
Đáp án đề thi năng lực Tiếng Nhật tháng 7/2016

 
Các bạn có thể đăng ký với Trung tâm Tiếng Nhật để nhận được kết quả của mình sớm nhất nhé.
 

Dưới đây là chi tiết đáp án đề thi năng lực JNPT tháng 7/2016:

 

N1 文字・語彙

問題1

1

2

3

4

5

6

                   
 

3

4

1

3

2

4

                   

問題2

7

8

9

10

11

12

13

                 
 

4

1

3

2

1

3

2

                 

問題3

14

15

16

17

18

19

                   
 

1

2

2

4

3

1

                   

問題4

20

21

22

23

24

25

                   
 

3

4

1

2

2

4

                   

N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題5

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

           
 

4

3

4

1

3

2

4

1

2

1

           

問題6

36

37

38

39

40

                     
 

2

3

3

4

1

                     

問題7

41

42

43

44

45

                     
 

4

2

3

2

1

                     

N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題8

46

47

48

49

                       
                                 

問題9

50

51

52

53

54

55

56

57

58

             
                                 

問題10

59

60

61

62

                       
                                 

問題11

63

64

                           
                                 

問題12

65

66

67

68

                       
                                 

問題13

69

70

                           
                                 

N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

                   
                                 

問題2

1

2

3

4

5

6

7

                 
                                 

問題3

1

2

3

4

5

6

                   
                                 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                                 

問題5

1

2

3a

3b

                       
                                 

 

ĐÁ P ÁN JLPT CẤP ĐỘ N2 KỲ THI 07/2016

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

                     
 

4

1

4

3

2

                     

問題2

6

7

8

9

10

                     
 

3

2

1

4

2

                     

問題3

11

12

13

14

15

                     
 

4

1

3

3

2

                     

問題4

16

17

18

19

20

21

22

                 
 

2

1

4

1

2

3

4

                 

問題5

23

24

25

26

27

                     
 

4

1

1

3

2

                     

問題6

28

29

30

31

32

                     
 

2

3

3

4

1

                     

N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

       
 

1

3

2

1

4

2

2

4

4

3

1

3

       

問題8

45

46

47

48

49

                     
 

1

4

1

1

3

                     

問題9

50

51

52

53

54

                     
 

2

1

4

3

2

                     

N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10

55

56

57

58

59

                     
 

2

3

2

4

1

                     

問題11

60

61

62

63

64

65

66

67

68

             
 

4

1

3

4

2

1

1

2

4

             

問題12

69

70

                           
 

2

3

                           

問題13

71

72

73

                         
 

3

1

4

                         

問題14

74

75

                           
 

3

4

                           

N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

                     
 

2

3

3

2

1

                     

問題2

1

2

3

4

5

6

                   
 

3

3

3

4

3

2

                   

問題3

1

2

3

4

5

                     
 

4

1

3

3

3

                     

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

3

2

2

1

2

1

1

2

3

3

2

3

       

問題5

1

2

3a

3b

                       
 

1

3

3

4

                       

 

ĐÁP ÁN JLPT CẤP ĐỘ N3 KỲ THI 07/2016

 

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

               
 

3

2

4

4

3

1

2

1

               

問題2

9

10

11

12

13

14

                   
 

3

2

4

1

3

2

                   

問題3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

         
 

3

4

2

1

2

4

1

4

3

2

4

         

問題4

26

27

28

29

30

                     
 

4

1

3

2

1

                     

問題5

31

32

33

34

35

                     
 

3

1

4

1

2

                     

N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

3

3

1

2

2

4

2

4

2

4

3

1

4

     

問題2

14

15

16

17

18

                     
 

1

3

4

1

2

                     

問題3

19

20

21

22

23

                     
 

1

2

1

4

3

                     

N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

24

25

26

27

                       
 

3

2

4

4

                       

問題5

28

29

30

31

32

33

                   
 

1

4

2

2

4

3

                   

問題6

34

35

36

37

                       
 

1

1

3

1

                       

問題7

38

39

                           
 

1

2

                           

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

                   
 

3

1

3

2

3

4

                   

問題2

1

2

3

4

5

6

                   
 

2

3

4

2

3

3

                   

問題3

1

2

3

                         
 

3

4

4

                         

問題4

1

2

3

4

                       
 

1

1

3

2

                       

問題5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

             
 

2

3

1

2

2

3

1

2

3

             

 

ĐÁP ÁN JLPT CẤP ĐỘ N4 KỲ THI 07/2016

 

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

             
                                 

問題2

10

11

12

13

14

15

                   
                                 

問題3

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

           
                                 

問題4

26

27

28

29

30

                     
                                 

問題5

31

32

33

34

35

                     
                                 

N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

                                 

問題2

16

17

18

19

20

                     
                                 

問題3

21

22

23

24

25

                     
                                 

N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

26

27

28

29

                       
                                 

問題5

30

31

32

33

                       
                                 

問題6

34

35

                           
                                 

N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

               
                                 

問題2

1

2

3

4

5

6

7

                 
                                 

問題3

1

2

3

4

5

                     
                                 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

               
                                 

 

ĐÁP ÁN JLPT CẤP ĐỘ N5 KỲ THI 07/2016

 

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

       
                                 

問題2

13

14

15

16

17

18

19

20

               
                                 

問題3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

           
                                 

問題4

31

32

33

34

35

                     
                                 

N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                                 

問題2

17

18

19

20

21

                     
                                 

問題3

22

23

24

25

26

                     
                                 

N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

27

28

29

                         
                                 

問題5

30

31

                           
                                 

N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

                 
                                 

問題2

1

2

3

4

5

6

                   
                                 

問題3

1

2

3

4

5

                     
                                 

問題4

1

2

3

4

5

6

                   
                                 

 

Trung tâm Nhật Ngữ SOFL sẽ công bố điểm kì thi năng lực tiếng Nhật thi JLPT 7/2016 sớm nhất cho các bạn. Vậy nên hãy truy cập vào website thường xuyên nhé. Chúc các bạn thành công!

Thông tin được cung cấp bởi: TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Cơ sở 1 Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
Website : http://trungtamnhatngu.edu.vn/

Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 
 ƯU ĐÃI GIẢM 40% HỌC PHÍ + TẶNG BỘ SGT