Đáp án + chữa đề thi tiếng Nhật THPT Quốc gia 2021

Chiều ngày 08/07, các thí sinh THPT đã bước vào môn thi ngoại ngữ bao gồm cả tiếng Nhật. Cùng giáo viên SOFL xem qua đề thi THPT tiếng Nhật 2021 và chữa đề thi này ngay nhé!

Xem lại đề thi môn tiếng Nhật THPT Quốc gia 2021:

Đề thi tiếng Nhật THPT Quốc gia 2021

Đề thi tiếng Nhật THPT Quốc gia 2021

Đề thi tiếng Nhật THPT Quốc gia 2021

Đề thi tiếng Nhật THPT Quốc gia 2021

 

 

 

Chữa chi tiết đề thi tiếng Nhật THPT Quốc gia 2021:

Phần 1

Phần 2

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIẾNG NHẬT THPT QUỐC GIA 2021:

 

 
 TỪ 07-09/12 GIẢM 55% HỌC PHÍ 
(Áp dụng tất cả các khóa học OFFLINE & ONLINE)