Cách tính điểm JLPT tháng 12/2019 từ N5 đến N1

Sau khi đã so sánh đáp án từng phần thi, các bạn thí sinh hãy dựa vào hướng dẫn cách tính điểm JLPT tháng 12/2019 trong bài viết dưới đây để tự chấm điểm cho mình số điểm sẽ đạt được nhé.

>> Đáp án kỳ thi JLPT 12/2019(N5-N1)

 

Cách tính điểm thi JLPT 12/2019

 

Cách tính điểm JLPT N5

Tối đa 180 điểm

Tổng điểm đỗ >80 điểm

Điểm kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu >38 điểm (tối đa 120 điểm)

Điểm nghe hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)

 

Phần từ vựng - chữ Hán

 

Số câu

Nhân hệ số

Tổng điểm

Mondai 1

12

1

12

Mondai 2

8

1

8

Mondai 3

10

1

10

Mondai 4

5

2

10

Phần ngữ pháp

Mondai 1

16

1

16

Mondai 2

5

1

5

Mondai 3

5

4

20

Phần đọc hiểu

Mondai 4

3

5

15

Mondai 5

2

8

16

Mondai 6

1

9

9

Phần nghe hiểu

Mondai 1

7

3

21

Mondai 2

6

3

18

Mondai 3

5

3

15

Mondai 4

6

1

6

 

Cách tính điểm JLPT N4

Tối đa 180 điểm

Tổng điểm đỗ >90 điểm

Điểm kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu >38 điểm (tối đa 120 điểm)

Điểm nghe hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)

 

Phần từ vựng - chữ Hán

 

Số câu

Nhân hệ số

Tổng điểm

Mondai 1

9

1

9

Mondai 2

5

1

5

Mondai 3

10

1

10

Mondai 4

5

1

5

Mondai 5

5

2

10

Phần ngữ pháp

Mondai 1

15

1

15

Mondai 2

5

2

10

Mondai 3

5

3

15

Phần đọc hiểu

Mondai 4

4

4

16

Mondai 5

4

4

16

Mondai 6

2

4

8

Phần nghe hiểu

Mondai 1

8

3

24

Mondai 2

7

3

21

Mondai 3

5

1

5

Mondai 4

8

1

8

 

Cách tính điểm JLPT N3

Tối đa 180 điểm

Tổng điểm đỗ >95 điểm

Điểm kiến thức ngôn ngữ >19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm đọc hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm nghe hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)

 

Phần từ vựng - chữ Hán

 

Số câu

Nhân hệ số

Tổng điểm

Mondai 1

8

1

8

Mondai 2

6

1

6

Mondai 3

11

1

11

Mondai 4

5

1

5

Mondai 5

5

1

5

Phần ngữ pháp

Mondai 1

13

1

13

Mondai 2

5

1

7 (2 câu 17 và 18 mỗi câu 2 điểm ⇒ Tổng mondai 2 là 7 điểm)

Mondai 3

5

1

5

Phần đọc hiểu

Mondai 4

4

3

12

Mondai 5

6

4

24

Mondai 6

4

4

16

Mondai 7

2

4

8

Phần nghe hiểu

Mondai 1

6

3

18

Mondai 2

6

3

12

Mondai 3

3

2

9

Mondai 4

4

3

12

Mondai 5

9

1

9

 

Cách tính điểm JLPT N2 (tham khảo)

Tối đa 180 điểm

Tổng điểm đỗ >90 điểm

Điểm kiến thức ngôn ngữ >19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm đọc hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm nghe hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)

 

Phần từ vựng - chữ Hán

 

Số câu

Nhân hệ số

Tổng điểm

Mondai 1

5

1

5

Mondai 2

5

1

5

Mondai 3

3

1

3

Mondai 4

7

1

7

Mondai 5

5

1

5

Mondai 6

5

1

5

Phần ngữ pháp

Mondai 7

12

1

12

Mondai 8

5

1

5

Mondai 9

5

1

5

Phần đọc hiểu

Mondai 10

5

3

15

Mondai 11

8

2

16

Mondai 12

2

3

6

Mondai 13

3

4

12

Mondai 14

2

4.5

9

Phần nghe hiểu

Mondai 1

5

2

10

Mondai 2

5

2

10

Mondai 3

5

2

10

Mondai 4

11

1

11

Mondai 5

4

4

16

 

Cách tính điểm JLPT N1

Tối đa 180 điểm

Tổng điểm đỗ >100 điểm

Điểm kiến thức ngôn ngữ >19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm đọc hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm nghe hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)

 

Phần từ vựng - chữ Hán

 

Số câu

Nhân hệ số

Tổng điểm

Mondai 1

6

1

6

Mondai 2

7

1

7

Mondai 3

6

1

6

Mondai 4

6

2

12

Phần ngữ pháp

Mondai 5

10

1

10

Mondai 6

5

1

5

Mondai 7

5

2

10

Phần đọc hiểu

Mondai 8

4

2

8

Mondai 9

9

2

18

Mondai 10

4

3

12

Mondai 11

2

2

4

Mondai 12

4

3

12

Mondai 13

2

2

4

Phần nghe hiểu

Mondai 1

6

2

12

Mondai 2

6

1

6

Mondai 3

6

2

12

Mondai 4

13

1

13

Mondai 5

3

3

4 (Câu 3 gồm 3a và 3b)

 

Trên đây là hướng dẫn cách tính điểm JLPT tháng 12/2019 để các bạn tham khảo và tự tính số điểm bài thi của mình. Chúc các bạn thí sinh đạt được kết quả như mong muốn.

 

Nhận thông tin & tài liệu mới nhất từ Sofl
Đăng ký ngay để nhận miễn phí
 
NHẬN NGAY KHUYẾN MẠI CỰC LỚN
(Đăng ký thông tin vào form bên dưới)