NGỮ PHÁP

Ngữ pháp sơ cấp 1 - Bài 4

Trong bài trước chúng ta đã biết danh từ chỉ thịこれ、それ、あれ。Tương tự, hôm nay chúng ta cùng họcここ、そこ、あそこ(chỗ này, chỗ đó, chỗ kia).

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7
 
 ƯU ĐÃI GIẢM 40% HỌC PHÍ + TẶNG BỘ SGT