LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp tiếng Nhật trực tuyến (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
CHUUKYU N3 Trực tuyến
N3.0491 58 1 T3, T5, T7 19h - 21h 05/10/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.0556 58 1 T3, T5, T7 19h - 21h 05/10/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Trực tuyến
SHOKYU-N5.0134 15 1 T2, T4, T6 9h - 11h 27/09/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Trực tuyến
SHOKYU-N5.0507 58 1 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 16/10/2023 Đăng ký
SHOKYU N4 Trực tuyến
SHOKYU-N4.0680 58 1 T2, T4, T6 20h - 22h 06/10/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.0231 58 1 T3, T5, T7 14h00-16h00 27/09/2023 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất