LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp trực tuyến (3 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4.1
N4-1.0729 58 T2, T4, T6 19h - 21h 13/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3
N3.0225 58 T3, T5, T7 14h00-16h00 09/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5.2
N5-2.0414 58 T2, T4, T6 18h - 19h30 05/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội (18 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1116 15 2 T2, T4, T6 14h00-16h00 06/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYUN4-.148 14 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 29/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CTSHOUKYU-N4.1566 52 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 14/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CSHOKYU N5-112 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 21/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYUN5.150 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 14/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.1748 13 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 07/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1897 15 2 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 09/07/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU N2-101 12 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 19/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1960 15 2 T7, CN 18h - 20h 17/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.17 14 2 T2, T4, T6 14h00-16h00 18/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.191 15 2 T3, T5, T7 9h - 11h 09/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1494 14 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 12/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1957 14 2 T2, T4, T6 9h - 11h 11/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1706 14 2 T3, T5, T7 9h - 11h 09/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOUKYU-N4.1920 14 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 15/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1930 14 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 12/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.175 15 2 T2, T4, T6 9h - 11h 18/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1444 15 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 15/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (31 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2889 14 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 13/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2447 15 3 T3, T5 18h - 21h 23/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2662 15 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 05/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2574 15 3 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 15/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.227 15 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 16/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2469 13 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 29/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2413 15 3 T3, T5, T7 9h - 11h 16/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2286 15 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 05/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2737 14 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 16/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2645 14 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 07/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2526 14 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 20/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2185 14 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 08/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N5.2756 51 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 04/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N5.2377 51 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 20/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2626 13 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 14/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2487 13 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 05/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -2353 13 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 08/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2285 14 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 19/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2245 14 3 T3, T5 18h - 21h 24/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2242 14 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 22/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2383 15 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 08/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2362 15 3 T7, CN 9h - 11h 17/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2320 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 30/06/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2319 15 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 08/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2386 14 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 08/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2347 14 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 09/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT SHOKYU N4.2375 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 15/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT SHOKYU N4-2264 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 29/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2241 13 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 04/07/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
CHUUKYU-N2.2815 12 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 20/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -2346 13 3 T3, T5, T7 9h - 11h 14/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (31 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3837 15 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 05/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-3146 15 4 T3, T5, T7 9h - 11h 26/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3472 14 4 T2, T4, T6 14h00-16h00 06/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.3637 14 4 T3, T5, T7 9h - 11h 05/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N4.3372 15 4 T2, T4, T6 9h - 11h 04/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3358 15 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N4-.3559 15 4 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 11/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.3933 15 4 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 11/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-CTN5.3778 15 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 08/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-CTN5.3393 15 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 04/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-CTN4--.3171 14 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5---.320 15 4 T7, CN 14h00-16h00 13/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3809 15 4 T2, T4, T6 18h - 19h30 11/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3601 15 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.34 14 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 05/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3-3193 13 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 04/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-3150 15 4 T3, T5, T7 9h - 11h 07/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3902 15 4 T2, T4, T6 9h - 11h 08/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.394 15 4 T3, T5, T7 14h00-16h00 05/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3370 15 4 T2, T4, T6 14h00-16h00 04/07/2022 Đăng ký
Khoá N3 Junbi
SHOKYU-N3-.349 13 4 T2, T4, T6 9h - 11h 06/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CTSHOKYU N4-3100 52 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 07/07/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU N2-3148 12 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 06/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-3166 15 4 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 12/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.3125 13 4 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 11/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3142 15 4 T7, CN 9h - 11h 08/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3--.3136 13 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 06/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3673 14 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 01/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3645 15 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 05/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3--.3947 13 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 12/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3989 14 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 09/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
CTN5.4497 51 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 05/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4003 15 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 11/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.4004 13 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h45 15/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
SHOKYU N4.4034 14 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 14/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.4059 14 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h45 06/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.4132 14 5 T7, CN 9h - 11h 11/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4800 15 5 T7, CN 9h - 11h 09/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.4835 14 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 13/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.4571 15 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 08/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 145 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Tp.HCM (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
N5.0297 15 6 T3, T5, T7 9h - 11h 23/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.5469 14 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 11/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.5585 14 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 14/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
CTN5.5506 51 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 19/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5477 15 6 T2, T4, T6 14h00-16h00 15/07/2022 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 1
KAIWA-1.5659 15 6 T2, T4, T6 14h00-16h00 20/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.5546 15 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 08/07/2022 Đăng ký
Taisaku N3
TAISAKU-N3.5888 13 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 25/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.5322 15 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 12/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
SHOKYU-N4.5322 52 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.5140 15 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 09/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.5708 13 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 07/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.56 14 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 19/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.5580 14 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 11/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.5657 15 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 04/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.5564 14 6 T7, CN 08h30- 11h30 09/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 137 Tân Cảng - Phường 25 - quận Bình Thạnh - Tp.HCM (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.6750 15 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.645 15 7 T7, CN 08h30- 11h30 16/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.6500 14 7 T2, T4, T6 14h00-16h00 11/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.6113 13 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 11/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-665 15 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-6104 15 7 T2, T4, T6 9h - 11h 20/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU CTN5-669 51 7 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 14/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.655 15 7 T2, T4, T6 14h00-16h00 12/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
SHOKYU-CTN4.6779 52 7 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.6216 14 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 06/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.6142 13 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 13/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6748 15 7 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 13/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.6531 14 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 12/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP. HCM (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU-N5.734 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 06/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7609 14 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 28/06/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-7054 15 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 05/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.790 15 8 T3, T5, T7 9h - 11h 30/06/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7299 15 8 T7, CN 14h00-16h00 09/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7711 15 8 T7, CN 9h - 11h 09/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7273 15 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 05/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7200 15 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 06/07/2022 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP. Ninh Bình (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU-N5.8154 52 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 27/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8860 15 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 27/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8614 15 T3, T5, T7 14h00-16h00 21/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8616 15 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 19/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8913 14 T2, T4, T6 9h - 11h 20/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8125 14 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 26/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8686 14 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 14/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.898 14 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 20/07/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8676 15 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 22/07/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.8285 13 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 16/07/2022 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất