LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp tiếng Nhật trực tuyến (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.03 58 1 T2, T4, T6 21h - 22h30 05/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.016 58 1 T3, T5, T7 19h - 21h 08/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.0556 58 1 T2, T4, T6 21h - 22h30 07/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.794 58 1 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 10/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.0176 58 1 T2, T4, T6 9h - 11h 28/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.0866 58 1 T3, T5, T7 14h00-16h00 08/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.0967 58 1 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 27/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.0781 58 1 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 28/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.0558 58 1 T2, T4, T6 20h - 22h 26/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4.2
N4-2.0566 58 1 T2, T4, T6 19h00 - 20h30 09/09/2022 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 1
GTN 1-3 5824 58 1 T2, T4, T6 20h - 21h30 16/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3
CHUUKYUN3.0914 58 1 T2, T4, T6 20h - 22h 26/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3
CHUUKYUN3.0940 58 1 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 11/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.0231 58 1 T3, T5, T7 14h00-16h00 06/10/2022 Đăng ký
Taisaku N3
TAISAKUN3.0335 58 1 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 08/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5.2
N5-2.0797 58 1 T3, T5, T7 19h - 21h 10/09/2022 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội (34 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYUN4.1492 14 2 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 18/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.1796 15 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h45 14/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5-.1440 15 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 07/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-121 14 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 19/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.1989 15 2 T7, CN 14h00-16h00 22/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1116 15 2 T2, T4, T6 14h00-16h00 14/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CTSHOUKYU-N4.1566 52 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 10/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.1212 15 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 13/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CSHOKYU N5-112 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 10/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYUN5.150 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 09/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.1748 13 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 08/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5-.1333 15 2 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 07/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU.1567 15 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 09/09/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU-N2.1913 12 2 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 04/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYUN5.1910 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 20/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.1854 15 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 09/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1897 15 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 06/10/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU N2-101 12 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 11/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.1202 14 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 09/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1960 15 2 T7, CN 18h - 20h 08/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -104 13 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 07/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.17 14 2 T2, T4, T6 14h00-16h00 19/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.191 15 2 T3, T5, T7 9h - 11h 18/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1494 14 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 25/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1957 14 2 T2, T4, T6 9h - 11h 10/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1706 14 2 T3, T5, T7 9h - 11h 11/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOUKYU-N4.1920 14 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 12/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1930 14 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 11/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3
CHUUKYU-N3.1217 13 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 25/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1816 15 2 T7, CN 9h - 11h 08/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1275 15 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 06/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1727 14 2 T7, CN 9h - 11h 11/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1466 14 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 18/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junb
CHUUKYU-N3.1685 13 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 18/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (37 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2776 14 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 07/10/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
CHUUKYU N2-2323 12 3 T2, T4, T6 14h - 17h 28/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2889 14 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 12/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2837 14 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 07/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2447 15 3 T3, T5 18h - 21h 20/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2662 15 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 08/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2574 15 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 30/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2319 15 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 30/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2469 13 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 06/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2413 15 3 T3, T5, T7 9h - 11h 01/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2322 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 08/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2286 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 29/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2737 14 3 T7, CN 9h - 11h 16/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2645 14 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 11/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2526 14 3 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 28/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2185 14 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 26/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2626 13 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 28/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2487 13 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 18/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -2353 13 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 28/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N5.2142 51 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 09/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2285 14 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 28/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2245 14 3 T3, T5 18h - 21h 20/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2383 15 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 05/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2362 15 3 T7, CN 9h - 11h 02/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2320 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 08/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2386 14 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 14/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2347 14 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 27/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2291 14 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 27/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N4.2519 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 13/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT SHOKYU N4.2375 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 08/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT SHOKYU N4-2264 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 06/10/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
CHUUKYU-N2.2815 12 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 07/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -2346 13 3 T3, T5, T7 9h - 11h 29/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
N3.2287 13 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 01/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2808 15 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 27/09/2022 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 1
KAIWA-1.241 20 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 29/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N5.2412 15 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 24/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (34 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3837 15 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 08/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-3146 15 4 T3, T5 9h - 11h 15/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3376 15 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 12/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
BY1--.3581 15 4 T3, T5 14h00-16h00 17/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3662 15 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 21/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-3888 14 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 17/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3472 14 4 T2, T4, T6 14h00-16h00 20/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.3637 14 4 T3, T5, T7 9h - 11h 13/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N4.3372 15 4 T2, T4, T6 9h - 11h 14/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3358 15 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N4-.3559 15 4 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 21/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.3933 15 4 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 14/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-CTN5.3778 15 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 09/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-CTN5.3393 15 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 21/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-CTN4--.3171 14 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 20/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5---.320 15 4 T7, CN 14h00-16h00 08/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CTSHOKYU N4-3100 52 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 29/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.34 14 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 13/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-3150 15 4 T3, T5, T7 9h - 11h 20/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3902 15 4 T2, T4, T6 9h - 11h 15/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.394 15 4 T3, T5, T7 14h00-16h00 18/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3370 15 4 T2, T4, T6 14h00-16h00 14/10/2022 Đăng ký
Khoá N3 Junbi
SHOKYU-N3-.349 13 4 T2, T4, T6 9h - 11h 14/10/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU N2-3148 12 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 14/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-3166 15 4 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 08/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.3125 13 4 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 09/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3142 15 4 T7, CN 9h - 11h 15/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3--.3136 13 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 07/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3673 14 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 05/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3-.3328 13 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 15/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3--.3947 13 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 14/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3989 14 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 20/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3809 15 4 T2, T4, T6 18h - 19h30 30/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.311 15 4 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 17/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4003 15 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 12/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5-.4770 15 5 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 13/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4102 15 5 T2, T4, T6 9h - 11h 10/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.4401 14 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 10/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.4004 13 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 12/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
SHOKYU N4.4034 14 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 10/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.4132 14 5 T7, CN 9h - 11h 09/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4800 15 5 T7, CN 9h - 11h 01/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.4835 14 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 08/08/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4119 15 5 T7, CN 15h - 17h 09/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
CTN5.4418 15 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 11/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4558 15 5 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 06/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.4364 15 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 03/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 145 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Tp.HCM (18 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5723 15 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 19/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N4.535 52 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 21/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.0297 15 6 T3, T5, T7 9h - 11h 01/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.5469 14 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 19/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.5585 14 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 10/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
CTN5.5506 51 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 24/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5477 15 6 T2, T4, T6 14h00-16h00 19/10/2022 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 1
KAIWA-1.5659 15 6 T2, T4, T6 14h00-16h00 03/08/2022 Đăng ký
Taisaku N3
TAISAKU-N3.5888 13 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 08/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.5784 15 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 11/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
SHOKYU-N4.5322 52 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 01/08/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5137 15 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 16/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5298 15 6 T7, CN 08h30- 11h30 01/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.5708 13 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 19/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.56 14 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 06/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.5564 14 6 T7, CN 08h30- 11h30 23/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5293 15 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 13/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5621 15 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 14/09/2022 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 137 Tân Cảng - Phường 25 - quận Bình Thạnh - Tp.HCM (23 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.645 15 7 T7, CN 08h30- 11h30 22/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6362 15 7 T7, CN 14h00-16h00 15/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6279 15 7 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 12/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.6500 14 7 T2, T4, T6 14h00-16h00 26/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6726 15 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 18/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.6244 14 7 T2, T4, T6 9h - 11h 14/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.644 14 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 20/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6907 15 7 T7, CN 14h00-16h00 09/10/2022 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 2
KAIWA-2.6864 20 7 T2, T4, T6 18h - 19h30 10/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.6717 15 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-665 15 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-6104 15 7 T2, T4, T6 9h - 11h 28/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU CTN5-669 51 7 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 17/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.655 15 7 T3, T5, T7 14h00-16h00 11/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
SHOKYU-CTN4.6779 52 7 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 24/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.6216 14 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 07/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.6531 14 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 11/10/2022 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 1
KAIWA-1.6298 20 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 11/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.6778 13 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 17/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6514 15 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 03/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6531 15 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 04/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.6848 13 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 04/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.6617 15 7 T2, T4, T6 14h00-16h00 28/09/2022 Đăng ký

Cơ sở 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP. HCM (27 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CTSHOKYU-N4.748 52 8 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 28/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.7947 15 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 07/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -7037 13 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 08/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU-N5.734 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 31/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7777 14 8 T3, T5, T7 9h - 11h 29/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7666 15 8 T2, T4, T6 14h00-16h00 14/09/2022 Đăng ký
Taisaku N4
SHOKYU-N4.7977 14 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 15/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7390 15 8 T2, T4, T6 9h - 11h 07/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-7056 15 8 T2, T4, T6 9h - 11h 07/10/2022 Đăng ký
Cấp tốc SHOKYU N5
CTSHOKYU N5-7042 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7609 14 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 13/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-7077 14 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 29/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-7054 15 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 25/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7556 14 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 28/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.790 15 8 T3, T5, T7 9h - 11h 15/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7321 14 8 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 12/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7584 15 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 25/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7299 15 8 T7, CN 14h00-16h00 02/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7711 15 8 T7, CN 9h - 11h 15/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU-N5.7359 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 27/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7946 15 8 T2, T4, T6 14h00-16h00 19/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
CTSHOKYU N4-7042 14 8 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 29/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7551 15 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 29/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7235 15 8 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 12/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7666 15 8 T2, T4, T6 14h00-16h00 12/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7764 15 8 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 11/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7574 15 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 19/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP. Ninh Bình (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU-N5.8154 52 10 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8860 15 10 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 26/08/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8614 15 10 T3, T5, T7 14h00-16h00 25/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8616 15 10 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 25/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8913 14 10 T2, T4, T6 9h - 11h 19/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8125 14 10 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 18/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8686 14 10 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 18/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.898 14 10 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 21/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8676 15 10 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 26/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.8285 13 10 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 18/10/2022 Đăng ký

Cơ sở 9: 85E Nguyễn Khang - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội (29 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9610 15 14 T2, T4, T6 9h - 11h 30/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9697 15 14 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 26/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9746 15 14 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 16/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9890 15 14 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 27/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9342 15 14 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 04/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.9323 14 14 T2, T4, T6 14h00-16h00 30/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.9353 14 14 T2, T4, T6 9h - 11h 19/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.9261 13 14 T2, T4, T6 14h00-16h00 26/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.9854 14 14 T3, T5, T7 9h - 11h 27/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9759 15 14 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 21/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9453 15 14 T3, T5, T7 9h - 11h 29/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.9184 14 14 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 21/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N5.9192 15 14 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 23/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N4.9509 52 14 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 26/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9265 15 14 T7, CN 9h - 11h 24/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9499 15 14 T7, CN 14h00-16h00 24/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9879 15 14 T3, T5, T7 14h00-16h00 29/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.939 14 14 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 30/09/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.9882 13 14 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 26/09/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N5.9512 51 14 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 16/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9885 15 14 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 12/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9818 15 14 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 12/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9210 15 14 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9893 15 14 T2, T4, T6 8h30 - 10h30 10/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9702 15 14 T3, T5, T7 9h - 11h 20/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.9886 14 14 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.9764 14 14 T3, T5, T7 14h00-16h00 15/10/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N4.9130 52 14 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 14/10/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.9625 13 14 T7, CN 9h - 11h 15/10/2022 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất