TIẾNG NHẬT N5

Khóa học tiếng Nhật N5 tại SOFL dành cho người mới bắt đầu toàn diện 5 kỹ năng(từ vựng, ngữ pháp, Kanji, nghe hiểu, đọc hiểu) hiệu quả 100% bao đỗ JLPT chỉ sau 3 tháng.

THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT N5

Tên khóa học: Tiếng Nhật N5 

Trình độ: Tiếng Nhật sơ cấp

Số buổi: 53 buổi ⇒  Tuần 3 buổi x 2h.

Thời gian: 2,5 ~ 3 tháng

Đối tượng học viên:

- Học viên bắt đầu học tiếng Nhật

- Học viên đã từng học tiếng Nhật và muốn hoàn thiện các lỗ hổng kiến thức N5

- Học viên cần thi lấy bằng chứng chỉ năng lực tiếng Nhật trình độ N5

Số lượng học viên/lớp: 15 - 20 học viên

Giáo trình học: Sách Minna no Nihongo

Địa điểm học tập: Tại các cơ sở Trung tâm Nhật ngữ SOFL ở Hà Nội & Tp. HCM

 

Khuyến mại khóa học N5
Khuyến mại

MỪNG SINH NHẬT SOFL - TỪNG BỪNG QUÀ TẶNG

- Giảm 55% học phí khi đăng ký khóa học từ ngày 14/9 - 18/9/2020

- Giảm 69% học phí cho học viên có cùng sinh nhật với SOFL 16/9

Ưu đãi áp dụng khoá học tiếng Nhật offline tại 7 cơ sở SOFL ở Hà Nội và HCM

 

Khóa học tiếng Nhật N5 tại SOFL sẽ giúp bạn

 

►Thành thạo bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana và Katakana

►Nắm được 800 - 1200 từ vựng

►Nắm chắc hơn 100 Kanji cùng ngữ pháp căn bản của N5

► Giao tiếp được một số tình huống hội thoại ngắn với người Nhật

► Nắm vững những kiến thức nền tảng cần thiết để tiếp tục học lên các trình độ cao hơn trong tiếng Nhật

► Tự tin chinh phục JLPT N5 với số điểm cao nhất

 

LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG NHẬT N5 TẠI NHẬT NGỮ SOFL

LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI MỚI  BẮT ĐẦU

GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG

  • Nắm rõ bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana và Katakana
  • Nắm rõ các âm trong tiếng Nhật

GIAI ĐOẠN 2: CHINH PHỤC (10 bài đầu giáo trình Minna no Nihongo )

  • Nắm vững từ vựng liên quan đến chủ đề: thời gian,gia đình, địa điểm, vị trí, tính từ, phó từ chỉ mức độ,…
  • Nắm chắc ngữ pháp: thời của động từ, chỉ địa điểm, câu mời rủ, chỉ vị trí, câu biểu thị phương tiện, cách thức tiến hành một việc,….
  • Nắm vững 32 chữ Kanji đầu

GIAI ĐOẠN 3: TĂNG TỐC (từ bài 11- 25 giáo trình Minna no Nihongo)

  • Nắm vững từ vựng động từ, tính từ, từ vựng chủ đề: số đếm
  • Nắm chắc ngữ pháp: thời của tính từ, nhóm động từ, các thể động từ, câu biểu thị suy nghĩ, câu mong muốn , mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ, câu điều kiện,…
  •  Nắm vững 68 chữ Kanji còn lại

GIAI ĐOẠN 4: VỀ ĐÍCH

  •  Tổng ôn 5 kỹ năng: Từ vựng – Ngữ pháp – Kanji- Đọc hiểu- Nghe hiểu
  •  Ôn luyện thi thử và rút kinh nghiệm

Lộ trình khóa học tiếng Nhật N5 được SOFL chia thành khóa N5.1khóa N5.2 để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn và theo dõi tiến độ học tập của bản thân.

 

Lộ trình học chi tiết theo ngày khóa tiếng Nhật N5.1

Buổi 1

BÀI MỞ ĐẦU

1. Đặc điểm chung của tiếng Nhật

 2. Chữ viết trong tiếng Nhật ( giới thiệu bảng chữ hiragana, Katakana)

Buổi 2

1. Bảng chữ cái Hiragana

2. Bảng chữ Katakana

 

Buổi 3

1. Bảng chữ cái Katakana

2.Phát âm của tiếng Nhật, âm đục, âm ngắt,trường âm

 

Buổi 4

1. Những cách nói thường dùng trong lớp học

2. Chào hỏi và những cách nói hàng ngày

 

Buổi 5

1. Chữ số

2. Ôn tập bảng chữ cái và các âm đã học

Buổi 6

1.  Kiểm tra 2 Bảng chữ cái

2. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập (練習B,C) bài 1

3. Nghe kaiwa bài 1+ mondai bài 1. 

 

Buổi 7

1. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 2

2. Nghe kaiwa bài 2

3. Nghe mondai bài 2

 

Buổi 8

1. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 3

2. Nghe kaiwa bài 3

3. Nghe mondai bài 3

Buổi 9

1. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 4

2. Nghe kaiwa bài 4

3. Nghe mondai bài 4

Buổi 10

1. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 5

Buổi 11

1. Nghe kaiwa bài 5

2. Nghe mondai 5

3. Ôn tập ngữ pháp từ bài 1-5. 

Buổi 12

1. KIỂM TRA NGỮ PHÁP BÀI 1-5. 

 

Buổi 13

1. Kanji bài 1

 

Buổi 14

1.  Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 6

Buổi 15

1. Nghe kaiwa bài 6

2. Nghe mondai bài 6

3. Nghe choukai bài 6

4.dokkai bài 6

Buổi 16

1.Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 7

 

Buổi 17

1. Nghe kaiwa bài 7

2.Nghe mondai bài 7

Buổi 18

 Kanji bài 2

 

Buổi 19

1.Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 8

2. Nghe kaiwa bài 8

3.  Nghe mondai bài 8

 

Buổi 20

Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 9

 

Buổi 21

Kanji bài 3

Buổi 22

1.Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 10

2. Nghe kaiwa bài 10

 

Buổi 23

 Ôn tập Kanji 3 bài

 

Buổi 24

1. Ôn tập ngữ pháp từ bài 1- bài 10

2. Làm bài tập ôn từ bài 1- bài 10

 

Buổi 25

 Kiểm tra Kanji 3 bài

Buổi 26

 Kiểm tra Minna từ bài 1-10

 

Buổi 27

Từ vựng bài 11

Ngữ pháp bài 11 

 

Buổi 28

Hội thoại bài 11

Nghe choukai bài 11  

Làm bài tập bài 11

 

Buổi 29

Học chữ Hán bài 4

Buổi 30

Từ vựng bài 12

Ngữ pháp bài 12 

 

Buổi 31

Hội thoại bài 12

Nghe choukai bài 12

Làm bài tập bài 12

 

Buổi 32

Học chữ Hán bài 12

Từ vựng bài 13

Ngữ pháp bài 13 

 

Buổi 33

Hội thoại bài 13

Nghe choukai bài 13

Làm bài tập bài 13

Buổi 34

Luyện nói bài 11, 12, 13 cùng

giáo viên người Nhật

Học chữ Hán bài 4

 

Buổi 35

 Ôn tập chữa bài từ 11-13   

 

Buổi 36

Kiểm tra chữ Hán 1

Từ vựng bài 14

Ngữ pháp bài 14 

 

Buổi 37

Hội thoại bài 14

Nghe choukai bài 14

Làm bài tập bài 14

Buổi 38

 Học chữ Hán bài 5. 

 

Buổi 39

 Từ vựng, ngữ pháp bài 14

 

Buổi 40

Nghe kaiwa và luyện nói với người Nhật. 

 

Buổi 41

Ôn tập chữa bài tập bài 14+15

Buổi 42

Kiểm tra cuối khóa.

 

 

 

Lộ trình học chi tiết theo ngày khóa tiếng Nhật N5.2

Buổi 1

Từ vựng bài 16

Ngữ pháp bài 16

 

Buổi 2

Kiểm tra chữ Hán 2

Hội thoại bài 16

Nghe choukai bài 16

Làm bài tập bài 16

 

Buổi 3

Học chữ Hán bài 16

Từ vựng bài 17

Ngữ pháp bài 17

 

Buổi 4

Hội thoại bài 17

Nghe choukai bài 17

Làm bài tập bài 17

 

Buổi 5

Luyện nói bài 14, 15, 16, 17  cùng giáo viên người Nhật

Học chữ Hán bài 17

 

Buổi 6

Ôn tập bài 14~ 17.

Bài kiểm tra ngữ pháp 2    

 

Buổi 7

Kiểm tra chữ Hán 3

Từ vựng bài 18

Ngữ pháp bài 18

 

Buổi 8

Hội thoại bài 18

Nghe choukai bài 18

Làm bài tập bài 18 

 

Buổi 9

Học chữ Hán bài 18

Từ vựng bài 19

Ngữ pháp bài 19   

 

Buổi 10

Hội thoại bài 19

Nghe choukai bài 19

Làm bài tập bài 19

 

Buổi 11

Từ vựng bài 20

Ngữ pháp bài 20

 

Buổi 12

Hội thoại bài 20

Nghe choukai bài 20

Làm bài tập bài 20

 

Buổi 13

Kiểm tra chữ Hán 4

Học chữ Hán bài 19    

 

Buổi 14

Luyện nói bài 18, 19, 20

cùng giáo viên người Nhật

Học chữ Hán bài 20   

 

Buổi 15

Ôn tập bài 18~ 20

Bài kiểm tra ngữ pháp 3 

 

Buổi 16

Bài ôn tập và kiểm tra cuối khóa   (ngữ pháp + chữ Hán bài 10~ 20)    

 

Buổi 17

Ôn tập ngữ pháp bài 10~ 20

Buổi 18

Từ vựng bài 21  

Ngữ pháp bài

21+Hội thoại bài 21

Nghe choukai bài 21

 Làm bài tập bài 21

 

Buổi 19

Bài ôn tập chữ Hán

(chữ Hán bài 1~20)

Học chữ Hán bài 21+Từ vựng bài 22

 Ngữ pháp bài 22 

 

Buổi 20

Học chữ Hán bài 22

Từ vựng bài 23

Ngữ pháp bài 23 

 

Buổi 21

Hội thoại bài 23

 Nghe choukai bài 23

Làm bài tập bài 23

 

Buổi 22

Ôn tập bài 21~ 23

Bài kiểm tra ngữ pháp 1

 

Buổi 23

 Kiểm tra chữ Hán 1

Từ vựng bài 24

Ngữ pháp bài 24 

 

Buổi 24

Hội thoại bài 24

Nghe choukai bài 24

Làm bài tập bài 24

Học chữ Hán bài 24

Từ vựng bài 25

 

Buổi 25

 Ngữ pháp bài 25+Hội thoại bài 25

Nghe choukai bài 25

 

Buổi 26

Kiểm tra kanji

 

Buổi 27

Kiểm tra cuối khóa.

Buổi 28

Chữa bài và rút kinh nghiệm.  

 

 

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI SOFL


CAM KẾT ĐỖ JLPT
Cam kết thi đỗ JLPT từ N5 -> N2 với điểm số cao
HỌC LẠI MIỄN PHÍ
MIỄN PHÍ học lại nếu chưa thành thạo
KHAI GIẢNG LIÊN TỤC
Học viên có thể thay đổi lớp học phù hợp theo thời gian của mình
CẤP CHỨNG NHẬN
Học viên được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khoá học
BẢO LƯU KHÓA HỌC
Được BẢO LƯU khóa học trong thời gian 3 tháng nếu học viên đã đăng ký nhưng chưa thể đi học ngay được
HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP
Hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề trong học tập cũng như đi du học Nhật Bản

CẢM NHẬN HỌC VIÊN TẠI SOFL

Đội ngũ giảng viên

Cô Mai Thị Thúy Yên

Cô Mai Thị Thúy Yên

Cử nhân tiếng Nhật trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội

Cô Shoko Takahashi

Cô Shoko Takahashi

Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ Kanda, Chiba

Cô Mai Vân Anh

Cô Mai Vân Anh

Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Cô Kaho Shimada

Cô Kaho Shimada

Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ Kanda, Chiba

Thầy Yuki Ohara

Thầy Yuki Ohara

Cử nhân trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Aichi

Đăng ký học ngay