TIẾNG NHẬT N4

Khóa học tiếng Nhật N4 tại SOFL giúp bạn củng cố kiến thức căn bản của tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp để chuẩn bị cho quá trình học lên Trung - Cao cấp

THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT N4

Tên khóa học: Tiếng Nhật N4

Số lượng bài học: 25 bài Minna II (Từ bài 26 đến bài 50)

Thời gian học: 65 buổi ⇒ 3 buổi/ tuần, 1.5 h/ buổi

Đối tượng học viên:

- Học viên đã học hết 25 bài trong cuốn Minna no I

- Học viên muốn thi lấy chứng chỉ JLPT N4

- Học viên đã hoàn thành khóa học N5 và muốn học tiếp khóa N4

- Học tiếng Nhật để phục vụ cho công việc

Số lượng học viên/ lớp: 10-15 học viên

Địa điểm học tập: Tại các cơ sở của Trung tâm Nhật ngữ SOFL ở Hà Nội & Tp. HCM

Ưu đãi tri ân học viên
Khuyến mại

BÙNG NỔ SIÊU ƯU ĐÃI CHỈ DÀNH CHO 50 HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ SỚM NHẤT 

- Trừ thẳng 1.900.000 vào học phí khi đăng ký các khóa học sơ cấp N5, N4

- Trừ thẳng 2.900.000 vào học phí khi đăng ký các khóa học N3, N2

- Giảm ngay 40% học phí khi đăng ký khóa học COMBO (N5 + N4) thường ; (N5+N4) Cấp tốc; N5(N5.1+N5.2)

- Tặng Full bộ Video + tài liệu học online  - ĐỘC QUYỀN TỪ SOFL - Trị giá 1.899K

Chương trình áp dụng DUY NHẤT 1 tuần từ ngày 8/07-15/7/2020 

KHÓA TIẾNG NHẬT N4 TẠI NHẬT NGỮ SOFL GIÚP BẠN

► Đạt được từ 800 - 1200 từ vựng

► Đạt 167 chữ Hán và nắm được cách dùng, cách đọc theo âm On và âm Kun

► Nắm được 80 đến 110 mẫu ngữ pháp N4, hơn 100 mẫu ngữ pháp N3

► Nắm được ít nhất 1500 từ vựng N4 và N3

► Tự tin giao tiếp cơ bản và nâng cao các chủ đề thông dụng trong cuộc sống và công việc

► Học viên đạt trình độ tiếng Nhật N4. Thi đỗ chứng chỉ JLPT N4

LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG NHẬT N4 TẠI NHẬT NGỮ SOFL

Buổi 1

Buổi 2

Buổi 3

Buổi 4

Từ vựng bài 26 + Ngữ pháp bài 26

Hội thoại bài 26

Nghe choukai bài 26 + Làm bài tập bài 26

Từ vựng bài 27

Ngữ pháp bài 27

Hội thoại bài 27

Nghe choukai bài 27

Làm bài tập bài 27

Buổi 5

Buổi 6

Buổi 7

Buổi 8

Học chữ Hán bài 27

Từ vựng bài 28

Ngữ pháp bài 28 

Hội thoại bài 28

Nghe choukai bài 28

Làm bài tập bài 28

Học chữ Hán bài 28

Từ vựng bài 29

Ngữ pháp bài 29

Hội thoại bài 29

Nghe choukai bài 29

Làm bài tập bài 29

Buổi 9

Buổi 10

Buổi 11

Buổi 12

Từ vựng bài 30

Ngữ pháp bài 30+Hội thoại bài 30

Nghe choukai bài 30

Làm bài tập bài 30

 Luyện nói bài 27, 28, 29,

cùng giáo viên người Nhật

         Học chữ Hán bài 30   

Ôn tập bài 27~ 30

Từ vựng bài 31

Ngữ pháp bài 31

Buổi 13

Buổi 14

Buổi 15

Buổi 16

Hội thoại bài 31

Nghe choukai bài 31

Làm bài tập bài 31

Bài ôn tập chữ Hán

(chữ Hán bài 1~30)

Học chữ Hán bài 31

Từ vựng bài 32

Ngữ pháp bài 32 

Hội thoại bài 32

Nghe choukai bài 32

Làm bài tập bài 32+ Từ vựng bài 33

Ngữ pháp bài 33 

Buổi 17

Buổi 18

Buổi 19

Buổi 20

Hội thoại bài 33

Nghe choukai bài 33

Làm bài tập bài 33

Luyện nói bài 31, 32, 33

cùng giáo viên người Nhật

Học chữ Hán bài 33

Ôn tập bài 31~ 33

    Bài kiểm tra ngữ pháp 1 

Kiểm tra chữ Hán 1

Từ vựng bài 34

Ngữ pháp bài 34 

Hội thoại bài 34

Nghe choukai bài 34

Làm bài tập bài 34

Buổi 21

Buổi 22

Buổi 23

Buổi 24

Học chữ Hán bài 34

Từ vựng bài 35

Ngữ pháp bài 35

Hội thoại bài 35

Nghe choukai bài 35

Làm bài tập bài 35

Học chữ Hán bài 35

Từ vựng bài 36

Ngữ pháp bài 36

Hội thoại bài 36

Nghe choukai bài 36

Làm bài tập bài 36

Buổi 25

Buổi 26

Buổi 27

Buổi 28

Học chữ Hán bài 36

Từ vựng bài 37

Ngữ pháp bài 37 

Hội thoại bài 37

Nghe choukai bài 37

Làm bài tập bài 37

Luyện nói bài 34, 35, 36, 37    cùng giáo viên người Nhật

 Học chữ Hán bài 37 

Ôn tập bài 34~ 37

 Bài kiểm tra ngữ pháp 

Buổi 29

Buổi 30

Buổi 31

Buổi 32

 Kiểm tra chữ Hán 2

Từ vựng bài 38

Ngữ pháp bài 38 

Hội thoại bài 38

Nghe choukai bài 38

Làm bài tập bài 38

Học chữ Hán bài 38

Từ vựng bài 39

Ngữ pháp bài 39

Hội thoại bài 39

Nghe choukai bài 39

Làm bài tập bài 39

Buổi 33

Buổi 34

Buổi 35

Buổi 36

Từ vựng bài 40

Ngữ pháp bài 40

Hội thoại bài 40

Nghe choukai bài 40

Làm bài tập bài 40

Kiểm tra chữ Hán 3

Học chữ Hán bài 39 

GIÁO VIÊN NGƯỜI NHẬT

Luyện nói bài 38, 39, 40

cùng giáo viên người Nhật         

  Học chữ Hán bài 40   

Buổi 37

Buổi 38

Buổi 39

Buổi 40

Ôn tập bài 38~ 40

Bài kiểm tra ngữ pháp 3

Bài ôn tập và kiểm tra (ngữ pháp + chữ Hán bài 30~ 40)  

GIÁO VIÊN NGƯỜI NHẬT

  

Từ vựng bài 41

Ngữ pháp bài 41

Hội thoại bài 41

Nghe choukai bài 41

Làm bài tập bài 41

Buổi 41

Buổi 42

Buổi 43

Buổi 44

Bài ôn tập chữ Hán

(chữ Hán bài 1~40)

Học chữ Hán bài 41

Từ vựng bài 42

Ngữ pháp bài 42 

GIÁO VIÊN NGƯỜI NHẬT

Hội thoại bài 42

Nghe choukai bài 42

Làm bài tập bài 42

Học chữ Hán bài 42

Từ vựng bài 43

Ngữ pháp bài 43 

Buổi 45

Buổi 46

Buổi 47

Buổi 48

Hội thoại bài 43

Nghe choukai bài 43

Làm bài tập bài 43

Luyện nói bài 41, 42, 43

cùng giáo viên người Nhật Học chữ Hán bài 43

Ôn tập bài 41~ 43

  Bài kiểm tra ngữ pháp 1

Kiểm tra chữ Hán 1

Từ vựng bài 44

Ngữ pháp bài 44

GIÁO VIÊN NGƯỜI NHẬT

Buổi 49

Buổi 50

Buổi 51

Buổi 52

Hội thoại bài 44

Nghe choukai bài 44

Làm bài tập bài 44

Học chữ Hán bài 44

Từ vựng bài 45

Ngữ pháp bài 45

Học chữ Hán bài 45

Từ vựng bài 46

Ngữ pháp bài 46

Hội thoại bài 46

Nghe choukai bài 46

Làm bài tập bài 46

Buổi 53

Buổi 54

Buổi 55

Buổi 56

Học chữ Hán bài 46

Từ vựng bài 47

Ngữ pháp bài 47 

Hội thoại bài 47

Nghe choukai bài 47

Làm bài tập bài 47

Luyện nói bài 44, 45, 46, 47

cùng giáo viên người Nhật

Học chữ Hán bài 47 

Ôn tập bài 44~ 47

Bài kiểm tra ngữ pháp 2 

Buổi 57

Buổi 58

Buổi 59

Buổi 60

Kiểm tra chữ Hán 2

Từ vựng bài 48

Ngữ pháp bài 48 

Hội thoại bài 48

Nghe choukai bài 48

Làm bài tập bài 48

Học chữ Hán bài 48

Từ vựng bài 49

Ngữ pháp bài 49

Hội thoại bài 49

Nghe choukai bài 49

Làm bài tập bài 49

Buổi 61

Buổi 62

Buổi 63

Buổi 64

Từ vựng bài 50

Ngữ pháp bài 50

Hội thoại bài 50

Nghe choukai bài 50

Làm bài tập bài 50

Kiểm tra chữ Hán 3

Học chữ Hán bài 49

Luyện nói bài 48, 49, 50

cùng giáo viên người Nhật   

 Học chữ Hán bài 50 

Buổi 65

Ôn tập và kiểm tra cuối khóa

 

 

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI SOFL


CAM KẾT ĐỖ JLPT
Cam kết thi đỗ JLPT từ N5 -> N2 với điểm số cao
HỌC LẠI MIỄN PHÍ
MIỄN PHÍ học lại nếu chưa thành thạo
KHAI GIẢNG LIÊN TỤC
Học viên có thể thay đổi lớp học phù hợp theo thời gian của mình
CẤP CHỨNG NHẬN
Học viên được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khoá học
BẢO LƯU KHÓA HỌC
Được BẢO LƯU khóa học trong thời gian 3 tháng nếu học viên đã đăng ký nhưng chưa thể đi học ngay được
HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP
Hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề trong học tập cũng như đi du học Nhật Bản

CÂU CHUYỆN ĐỒNG HÀNH CÙNG NHẬT NGỮ SOFL

 
hoc-vien

" Mình thực sự rất hài lòng về cách dạy chuyên nghiệp và kiến thức của các thầy cô. Chỉ sau 6 tháng học khóa học tiếng Nhật giao tiếp tại SOFL, mình đã có thể giao tiếp được với người bản xứ. Mình tin rằng SOFL sẽ là nơi mà học viên được đào tạo tiếng Nhật toàn diện. "

Phạm Thị Nga
Học viên

hoc-vien

" Hiện tại mình đang là du học sinh Nhật Bản được hơn 1 năm rồi, thực sự để bước được đến ngày hôm nay có lẽ là cả quá trình tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu từ các thầy cô tại Trung tâm Nhật ngữ SOFL. Em rất cám ơn thầy cô và SOFL rất nhiều! "

Nguyễn Tuấn Sơn
Du học sinh

hoc-vien

" Mình thực sự rất hài lòng về cách dạy chuyên nghiệp. Chỉ sau 6 tháng học khóa học tiếng Nhật giao tiếp tại SOFL, mình đã có thể giao tiếp được với người bản xứ. Mình tin rằng SOFL sẽ là nơi mà học viên được đào tạo tiếng Nhật toàn diện. "

Lý Tố Nhi
Sinh viên Đại học RMIT

Đội ngũ giảng viên

Cô Mai Thị Thúy Yên

Cô Mai Thị Thúy Yên

Cử nhân tiếng Nhật trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQG Hà Nội

Cô Shoko Takahashi

Cô Shoko Takahashi

Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ Kanda, Chiba

Cô Mai Vân Anh

Cô Mai Vân Anh

Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Cô Kaho Shimada

Cô Kaho Shimada

Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ Kanda, Chiba

Thầy Yuki Ohara

Thầy Yuki Ohara

Cử nhân trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Aichi

Đăng ký học ngay