CHUUKYU N3 - JUNBI

Khóa học tiếng Nhật CHUUKYU N3 Junbi cung cấp toàn diện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, giúp bạn đạt điểm cao kỳ thi JLPT N3 và giao tiếp thành thạo với người Nhật.

THÔNG TIN KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT CHUUKYU N3 JUNBI

Tên khóa học: CHUUKYU N3 JUNBI

Đối tượng học: Du học sinh, thực tập sinh, người đi làm, người đã học xong trình độ N4.

Thời gian học dự kiến: 3.5 tháng 

Số buổi học: 45 buổi ; Tuần 3 buổi x 2giờ

Giáo trình học: 

- Mimikara Oboeru (Từ vựng và ngữ pháp)

- Shinkanzen (Đọc hiểu & Nghe hiểu)

- Spido Masuta (Luyện tập Đọc hiểu & Nghe hiểu)

- Bộ giáo trình trung tâm biên soạn (Kanji)

Giảng viên: GV người Việt và GV người Nhật

Học viên mỗi lớp: 15-20 học viên/lớp

Địa điểm học tập : Tại các cơ sở Trung tâm Nhật ngữ SOFL ở Hà Nội, Ninh Bình & TP. HCM

 

Ưu đãi tri ân học viên tại SOFL
Khuyến mại

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI THÁNG 10:

→ Giảm 40% Học phí khóa học trực tuyến 

→ Tặng thêm 200.000đ/học viên khi đăng ký online

 Link đăng ký: https://trungtamnhatngu.edu.vn/hoc-tieng-nhat-truc-tuyen-online/

→ Tiết kiệm thêm khi đăng ký nhóm : Giảm từ 250.000 - 300.000đ/học viên

ĐẶC BIỆT : Tặng kèm khóa học video bổ trợ kiến thức 

Điều kiện áp dụng: Chỉ áp dụng khi đăng ký các khóa học tiếng Nhật trực tuyến từ ngày 01 - 09/10.

 

ĐẦU RA KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT CHUUKYU N3 JUNBI

►Đạt trình độ kiến thức N3 với đầy đủ 4 kỹ năng: Từ vựng - Chữ Hán; Ngữ pháp, Nghe hiểu, Đọc hiểu

► Nắm được gần 2000 từ vựng

► Sử dụng thành thạo 400+ chữ Kanji và 100+ mẫu ngữ pháp tiếng Nhật

► Có thể giao tiếp tốt và đọc hiểu hầu hết các sách báo tiếng Nhật, các tin tức ở trình độ Trung cấp

► Có đủ kiến thức tham dự kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3

► Đủ điều kiện tối thiểu làm việc tại các công ty Nhật Bản

► Tỷ lệ đỗ Visa du học cao

 

 

LỘ TRÌNH CHUẨN KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT CHUUKYU N3 JUNBI

Nội dung khóa học CHUUKYU N3 JUNBI:

- Làm quen với kiến thức tiếng Nhật trung cấp

- Luyện tập nghe, hiểu qua các dạng bài thực tế

- Học theo kỹ năng nhằm đẩy mạnh tốc độ, giúp học viên có thể cọ sát nhiều với các dạng câu hỏi trong đề thi, có thể đạt kết quả cao trong thời gian học tập

- Làm quen với các phương thức giải quyết bài tập theo định dạng JLPT


Lộ trình học tiếng Nhật CHUUKYU N3 JUNBI theo ngày

Buổi

Nội dung buổi học

Giảng viên

1

Ôn tập ngữ pháp N4 buổi 1

Giảng viên Việt

2

1. Ôn tập ngữ pháp N4 buổi 2

2. Ôn tập Từ vựng, - chữ Hán lần 1

Giảng viên Việt

3

1. Ôn tập N4 buổi 3

2. Ôn tập Từ vựng – chữ Hán lần 2

Giảng viên Việt

4

Từ vựng Buổi 1

- Bài 1 của Kanji Masuta N3

- Sách Mimi kara oboreu N3

Từ vựng bài 1: Unit 01-1-120

Giảng viên Việt

5

Ngữ pháp Buổi 1: Mimi kara oboreu bunpou toreningu Bài 1

Giảng viên Việt

6

Đọc hiểu Buổi 1: Shinkanzen Masuta{trang 6-13}

Giảng viên Việt

7

Nghe hiểu Buổi 1: Sách Shinkanzen Masuta{trang 2-20}

Giảng viên Việt

8

Từ vựng Buổi 2

- Bài 2 của Kanji Masuta N3

- Sách Mimi kara oboreu N3

Từ vựng bài 2: Unit 02-121-220

Giảng viên Việt

9

Ngữ pháp Buổi 2: Mimi kara oboeru bunpou toreningu Bài 2

Giảng viên Việt

10

Đọc hiểu Buổi 2: Shinkanzen Masuta N3{trang 22-31}

Sách Đọc nhiều đoạn văn tiếng Nhật{trang 38-43}

Giảng viên Việt

11

Nghe hiểu Buổi 2: Sách Shinkanzen Masuta Bài 2{trang 21-29}

Giảng viên Việt

12

Từ vựng Buổi 3

- Bài 3 của Kanji Masuta N3

- Sách Mimi kara oboeru N3

Từ vựng Bài 3: Unit 03-259-310

Minitest 1

- Chữ Hán bài 3, 4

Minitest 1

Giảng viên Việt

13

Ngữ pháp Buổi 3: Mimi oboeru bunpou toreningu Bài 3

Minitest 1

Giảng viên Việt

14

Đọc hiểu Buổi 3: Shinkanzen Masuta N3

Sách Đọc nhiều đoạn văn tiếng Nhật{trang 44-51}

Giảng viên Việt

15

Nghe hiểu Buổi 3: Sách Shinkanzen Masuta{trang 30-40}

Minitest 1

Giảng viên Việt

16

Từ vựng Bài 4

- Chữ Hán Bài 5

- Từ vựng Bài 4 từ 311- 410

Giảng viên Việt

17

Ngữ pháp Buổi 4: Mimi kara oboeru bunpou toreningu Bài 4

Giảng viên Việt

18

Đọc hiểu Buổi 4: Dokkai Shinkanzen Masuta N3{trang 57-65}

Shinkanzen Masuta N3 Bài 7

Sách tìm thông tin qua các mẫu tin quảng cáo, thông báo{trang 66-73}

Giảng viên Việt

19

Nghe hiểu Buổi 4: Sách Shinkanzen Masuta{trang 41-50}

Giảng viên Việt

20

Từ vựng Bài 5

- Chữ Hán Bài 6

- Từ vựng Bài 5 từ 411 - 510

Giảng viên Việt

21

Ngữ pháp Buổi 5: Mimi kara oboeru toreningu Bài 5

Giảng viên Việt

22

Sách Dokkai Buổi 5

Jissen mondai{trang 74-81}

Jissen mondai: các đoạn văn dài trung bình{trang 82-90}

Giảng viên Việt

23

Nghe hiểu Buổi 5: Shinkanzen Masuta{trang 51-59}

Giảng viên Việt

24

Từ vựng Bài 6

- Bài 6 của Kanji Masuta N3

- Sách Mimi kara oboeru N3

Từ vựng Bài 6: Unit 06-511-550

Minitest 2:

- Chữ Hán Bài 7,8

Minitest 2

Giảng viên Việt

25

Ngữ pháp Buổi 6: Mimi kara oboeru toreningu Bài 6

Giảng viên Việt

26

Sách Dokkai Buổi 6: Shinkanzen Masuta N3

Minitest 2

Jissen mondai{trang 91-99}

Các đoạn văn dài trung bình{trang 91-99}

Các đoạn văn dài{trang 100-107}

Minitest 2

Giảng viên Việt

27

Nghe hiểu buổi 6: Shinkanzen Masuta{trang 60-71}

Giảng viên Việt

28

Từ vựng Bài 7

- Chữ Hán Bài 9, 10

- Từ vựng Bài 7 từ 511-590

Giảng viên Việt

29

Ngữ pháp Bài 7: Mimi kara oboeru bunpou toreningu Bài 7

Giảng viên Việt

30

Dokkai Buổi 7: Shinkanzen Masuta N3 Bài 12

Tìm thông tin{trang 120-127}

Giảng viên Việt

31

Nghe hiểu Buổi 7: Shinkanzen Masuta{trang 72-80}

Giảng viên Việt

32

Chữ Hán Bài 11, 12

Từ vựng Bài 8 từ 591- 635

Giảng viên Việt

33

Ngữ pháp Bài 8: Mimi kara oboeru bunpou toreningu Bài 8

Giảng viên Việt

34

Đọc hiểu Buổi 8: Shinkanzen Masuta N3

Tìm thông tin{trang 128-139}

Bài tập về nhà Shinkanzen Masuta N3

Tìm thông tin{trang 140 – 145}

Giảng viên Việt

35

Nghe hiểu Buổi 8: Shinkanzen Masuta{trang 81-85}

Luyện tập

Giảng viên Việt

36

Từ vựng Bài 9

Minitest 3

- Chữ Hán Bài 13, 14

Minitest 3

Giảng viên Việt

37

Ngữ pháp Bài 9: Mimi kara oboreu bunpou toreningu Bài 9

Giảng viên Việt

38

Luyện tập nói với người bản địa vận dụng các kiến thức đã học

Giảng viên Nhật

39

Dokkai Buổi 9

Thi thử tổng quát{trang 148 – 159}

Luyện tập

Giảng viên Việt

40

Từ vựng Bài 10 từ 716 – 795

Chữ Hán Bài 15, 16

Giảng viên Việt

41

Ngữ pháp Bài 10

Giảng viên Việt

42

Luyện tập nói với người bản địa vận dụng các kiến thức đã học

Giảng viên Nhật

43

Từ vựng Bài 11 từ 796 - 845

Chữ Hán bài 17, 18

Giảng viên Việt

44

Từ vựng Bài 12 từ 846 – 880

Từ vựng – Chữ Hán: Kiểm tra tổng quát

Giảng viên Việt

45

Chữa bài kiểm tra tổng quát và chia sẻ rút kinh nghiệm

Giảng viên Việt

 

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI SOFL


CAM KẾT ĐỖ JLPT
Cam kết thi đỗ JLPT từ N5 -> N2 với điểm số cao
HỌC LẠI MIỄN PHÍ
MIỄN PHÍ học lại nếu chưa thành thạo
KHAI GIẢNG LIÊN TỤC
Học viên có thể thay đổi lớp học phù hợp theo thời gian của mình
CẤP CHỨNG NHẬN
Học viên được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành khoá học
BẢO LƯU KHÓA HỌC
Được BẢO LƯU khóa học trong thời gian 3 tháng nếu học viên đã đăng ký nhưng chưa thể đi học ngay được
HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP
Hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề trong học tập cũng như đi du học Nhật Bản

CẢM NHẬN HỌC VIÊN TẠI SOFL

Đăng ký học ngay