Nghe chyukyu dia 1,2
Học nghe tiếng Nhật hiệu quả với audio Nghe chyukyu dia 1,2.
Trung tâm Nhật ngữ SOFL chúc các bạn học tốt !