BÀITẬP

Bài tập Minna No Nihongo bài 11

Tiếp nối với bài tập Minna bài 10 trong buổi hôm trước, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi luyện tập các bài tập Minna no Nihongo bài 11 các bạn nhé!

Bài tập Minna No Nihongo bài 06

Bài tập Minna No Nihongo bài 06

Trong bài viết lần trước chúng ta đã được thực hành các bài tập Minna bài số 5 rồi đúng không các bạn. Hôm nay hãy tiếp tục cùng Nhật ngữ SOFL luyện tập làm các bài tập tiếng Nhật sơ cấp trong sách bài tập Minna No Nihongo bài 06.

Bài tập Minna no Nihongo bài 05

Bài tập Minna no Nihongo bài 05

Minna no Nihongo là giáo trình học dành riêng cho những người đang ở trình độ tiếng Nhật cơ bản. Các bài tập tiếng Nhật sơ cấp trong sách góp phần củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho người học. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm các bài luyện tập trong bài Minna bài 5 của sách Minna no Nihongo nhé!

Bài tập Minna No Nihongo - Bài 04

Bài tập Minna No Nihongo - Bài 04

Bài học hôm nay các bạn sẽ cùng Nhật ngữ SOFL tiếp tục thực hành cùng làm các bài tập Minna - Bài số 4 để rèn luyện kiến thức tiếng Nhật, áp dụng các cấu trúc ngữ pháp đã học được trong các bài tập để có thể hiểu và sử dụng đúng trong thực tế.

Bài tập Minna no Nihongo - Bài 03

Bài tập Minna no Nihongo - Bài 03

Hôm nay hãy cùng Nhật ngữ SOFL làm bài tập số 3 trong giáo trình Minna No Nihongo nhé!

Bài tập Minna No Nihongo - Bài 02 - ほんの気持ちです

Bài tập Minna (Bài 2) - ほんの気持ちです

Trong bài viết này hãy cùng Nhật ngữ SOFL thực hành làm các bài tập Minna để củng cố lại kiến thức sau khi đã học xong phần lý thuyết nhé nhé!

Bài tập Minna no Nihongo – bài 01

Bài tập Minna no Nihongo – bài 01

Sau khi nắm vững phần lý thuyết chúng ta cùng vào phần thực hành với bài tập số 01 nằm trong 50 bài tập của sách bài tập Minna No Nihongo nhé!

Bài tập ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp

Bài tập ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp

Bài tập ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp. Mỗi câu có 4 đáp án, hãy thử khả năng ngữ pháp tiếng Nhật của mình đạt đến trình độ nào nhé!

Bài tập từ vựng sơ cấp 1 - bài 4

Bài tập từ vựng sơ cấp 1 - bài 4

Ở phần bài tập từ vựng sơ cấp Bài 4 này mỗi bài có 10 câu, mỗi câu có 4 đáp án gồm: a, b, c, d. Hãy đọc kỹ câu hỏi và chọn đáp án đúng cho vào ô trống, trước khi bạn xem kết quả bên dưới.

Bài tập tiếng Nhật sơ cấp phần từ vựng

Bài tập từ vựng sơ cấp 1 - bài 3

Ở phần bài tập từ vựng tiếng Nhật sơ cấp Bài 3 này mỗi bài có 10 câu, mỗi câu có 4 đáp án gồm: a, b, c, d. Hãy đọc kỹ câu hỏi và chọn đáp án đúng cho vào ô trống, trước khi bạn xem kết quả bên dưới.

Bài tập từ vựng sơ cấp 1 - bài 2

Bài tập từ vựng sơ cấp 1 - bài 2

Ở phần bài tập từ vựng tiếng Nhật sơ cấp này mỗi bài có 10 câu, mỗi câu có 4 đáp án gồm: a, b, c, d. Hãy đọc kỹ câu hỏi và chọn đáp án đúng cho vào ô trống, trước khi bạn xem kết quả bên dưới.

Bài tập từ vựng sơ cấp 1 - bài 1

Bài tập từ vựng sơ cấp 1 - bài 1

Tham khảo bài tập từ vựng tiếng Nhật sơ cấp 1

  Trang trước  1 2 3
 
 ƯU ĐÃI GIẢM 40% HỌC PHÍ + TẶNG BỘ SGT