Trưởng nhóm Marketing
 Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy
Maketing      04/09/2019     Full time
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Lên kế hoạch, phân công, giám sát & đánh giá hiệu quả công việc của bộ phận truyền thông - marketing
 • Xây dựng và quản lý các chiến dịch truyền thông nhằm thu hút khách hàng trên Facebook Ads & Google Ads…
 • Nghiên cứu và đề xuất các ý tưởng cho các chiến dịch Marketing định kỳ.
 • Nghiên cứu, cập nhật và triển khai các công cụ Marketing mới.  
 • Phối hợp và hỗ trợ các cơ sở / phòng ban về các vấn đề liên quan công việc.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Lên kế hoạch, phân công, giám sát & đánh giá hiệu quả công việc của bộ phận truyền thông - marketing
 • Xây dựng và quản lý các chiến dịch truyền thông nhằm thu hút khách hàng trên Facebook Ads & Google Ads…
 • Nghiên cứu và đề xuất các ý tưởng cho các chiến dịch Marketing định kỳ.
 • Nghiên cứu, cập nhật và triển khai các công cụ Marketing mới.  
 • Phối hợp và hỗ trợ các cơ sở / phòng ban về các vấn đề liên quan công việc.
QUYỀN LỢI
 • Lên kế hoạch, phân công, giám sát & đánh giá hiệu quả công việc của bộ phận truyền thông - marketing
 • Xây dựng và quản lý các chiến dịch truyền thông nhằm thu hút khách hàng trên Facebook Ads & Google Ads…
 • Nghiên cứu và đề xuất các ý tưởng cho các chiến dịch Marketing định kỳ.
 • Nghiên cứu, cập nhật và triển khai các công cụ Marketing mới.  
 • Phối hợp và hỗ trợ các cơ sở / phòng ban về các vấn đề liên quan công việc.
 • Nghiên cứu, cập nhật và triển khai các công cụ Marketing mới.  
 • Phối hợp và hỗ trợ các cơ sở / phòng ban về các vấn đề liên quan công việc.