Chuyên viên Editor
 Số 108 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Dựng Video, quay phim      19/12/2019     Full time