LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (22 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng nhật N5.2
N5.435 T3, T5 17h45 - 19h15 11/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.112 T2, T4, T6 8h30 - 10h30 27/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.117 T3, T5 17h45 - 19h15 26/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.106 T3, T5, T7 9h - 11h 26/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.103 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 19/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.107 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 20/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.118 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 22/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.110 T7, CN 18h - 20h 23/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.120 T7, CN 9h - 11h 16/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.116 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 15/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.102 T2, T4, T6 8h30 - 10h30 22/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.108 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.103 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 20/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.114 T2, T4, T6 14h00-16h00 22/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.113 T3, T5 9h - 11h 26/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.119 T3, T5 19h30 - 21h30 14/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 25/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.121 T7, CN 14h00-16h00 23/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.122 T7, CN 18h - 20h 16/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.104 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 25/05/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2006 T7, CN 9h - 11h 30/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2007 T7, CN 14h00-16h00 23/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2005 T3, T5 19h30 - 21h30 28/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.2013 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 26/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2050 T2, T4, T6 18h - 19h30 24/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2009 T3, T5 19h30 - 21h30 23/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2008 T2, T4, T6 19h30 - 21h 23/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2053 T3, T5 17h45 - 19h15 09/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.2056 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 03/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2051 T2, T4, T6 9h - 11h 08/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.2010 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 23/03/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.2060 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 27/05/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.2011 T7, CN 14h00-16h00 28/03/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.337 T2, T3, T4, T5, T6 8h30 - 10h30 05/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5.2
N5.2.3068 T3, T5 19h30 - 21h30 25/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.3040 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.364 T3, T5 19h30 - 21h30 09/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.3041 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 23/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.326 T2, T4, T6 18h - 19h30 10/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3037 T7, CN 9h - 11h 16/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.390 T2, T4, T6 19h30 - 21h 22/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3061 T3, T5 19h30 - 21h30 25/06/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.430 T7, CN 14h00-16h00 13/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.428 T7, CN 9h - 11h 13/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CT4.434 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 15/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.429 T7, CN 15h - 17h 13/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CT5.432 T2, T3, T4, T5, T6 18h - 21h 08/06/2020 Đăng ký
N5
N5.426 T3, T5 17h45 - 19h15 11/06/2020 Đăng ký
Cấp tốc N4
CT4.439 T2, T3, T4, T5, T6 18h - 21h 15/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CT5.431 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 10/06/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.471 T3, T5 19h30 - 21h30 12/06/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5.1
N5.1.526 T2, T4, T6 9h - 11h 08/06/2020 Đăng ký
N5.2
N5.2.508 T2, T4, T6 9h - 11h 10/06/2020 Đăng ký
N5
N5.525 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 18/06/2020 Đăng ký
N4
N4.502 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 19/06/2020 Đăng ký
CTN5
CTN5.504 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 22/06/2020 Đăng ký
N5
N5.524 T2, T4, T6 14h00-16h00 22/06/2020 Đăng ký
N5.1
N5.1.527 T3, T5, T7 18h - 19h30 18/06/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5.1
N5.1.667 T3, T5, T7 14h00-16h00 23/05/2020 Đăng ký
N5.2
N5.2.668 T2, T4, T6 19h30 - 21h 27/05/2020 Đăng ký
CTN5
CTN5.669 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 25/05/2020 Đăng ký
N5.1
N5.1.615 T2, T4, T6 18h - 19h30 20/05/2020 Đăng ký
N5.1
N5.1.664 T7, CN 9h - 11h 24/05/2020 Đăng ký
N5.1
N5.1.665 T3, T5, T7 19h30 - 21h 28/05/2020 Đăng ký
N3
N3.673 T3, T5, T7 19h30 - 21h 30/05/2020 Đăng ký
N4
N4.651 T2, T4, T6 19h30 - 21h 25/05/2020 Đăng ký
CTN4
CTN4.601 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 21/05/2020 Đăng ký
N4
N4.670 T2, T4, T6 18h - 19h30 20/05/2020 Đăng ký

Cơ sở 7: 134 Hoàng Diệu 2 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM (2 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Cấp tốc N5
CTN5.7005 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 12/06/2020 Đăng ký
N5
N5.7024 T3, T5, T7 19h30 - 21h 13/06/2020 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất