LỊCH KHAI GIẢNG

Cơ sở 1: 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (8 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.135 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/09/2020 Đăng ký
N5
N5.134 T7, CN 14h00-16h00 19/09/2020 Đăng ký
N5
N5.131 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 15/09/2020 Đăng ký
N5
CTN5.108 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 14/09/2020 Đăng ký
N5
N5.136 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/09/2020 Đăng ký
N4
N4.114 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 11/09/2020 Đăng ký
N4
N5.138 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/09/2020 Đăng ký
N3
N3.102 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/09/2020 Đăng ký

Cơ sở 2: 44 Trần Vỹ - Cầu Giấy - Hà Nội (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.2167 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 28/09/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.2168 T2, T4, T6 18h - 19h30 16/10/2020 Đăng ký
N5
N5.2166 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 15/10/2020 Đăng ký
N3
N3.2132 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 21/10/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.2147 T7, CN 9h - 11h 10/10/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.2169 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 05/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (7 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N4
CTN4.3100 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 14/10/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3079 T3, T5 17h30 - 19h30 15/10/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3097 T7, CN 9h - 11h 10/10/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N4
N4.3119 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 30/10/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CTN5.3125 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 20/10/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N5
N5.3096 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 21/10/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật N3
N3.3107 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 21/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 4: 516 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội (10 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.4039 T3, T5 19h30 - 21h30 29/10/2020 Đăng ký
N5
N5.426 T3, T5 17h30 - 19h30 27/10/2020 Đăng ký
N5
N5.4024 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 28/10/2020 Đăng ký
N2
N2.4027 T2, T4, T6 18h - 20h 25/09/2020 Đăng ký
N5
N5.4003 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 28/10/2020 Đăng ký
N2
N3.4004 T2, T4, T6 18h - 20h 16/10/2020 Đăng ký
N5
N5.4026 T7, CN 9h - 11h 24/10/2020 Đăng ký
N4
N4.4029 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 19/10/2020 Đăng ký
Tiếng Nhật cấp tốc N5
CT5.431 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/10/2020 Đăng ký
Cấp tốc N4
N4.4034 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 20/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 5: 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.528 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 29/09/2020 Đăng ký
N5
N5.531 T2, T4, T6 9h - 11h 30/09/2020 Đăng ký
N5
N5.532 T7, CN 9h - 11h 27/09/2020 Đăng ký
N5
N5.533 T3, T5, T7 9h - 11h 24/09/2020 Đăng ký
N3
N3.502 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 22/09/2020 Đăng ký
N5
N5.530 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/09/2020 Đăng ký

Cơ sở 6: 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N3
N3.673 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 29/10/2020 Đăng ký
N5
N5.6075 T2, T3, T4, T5, T6 17h30 - 19h30 12/10/2020 Đăng ký
N5
N5.6074 T2, T3, T4, T5, T6 9h - 11h 07/10/2020 Đăng ký
N5
N5.665 T3, T5, T7 19h30 - 21h 13/10/2020 Đăng ký
N4
N4.696 T7, CN 14h00-16h00 24/10/2020 Đăng ký
N5
N5.668 T2, T3, T4, T5, T6 19h30 - 21h 12/10/2020 Đăng ký

Cơ sở 7: 134 Hoàng Diệu 2 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. HCM (4 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
N5
N5.7022 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 30/09/2020 Đăng ký
N3
N3.7071 T2, T3, T4, T5, T6 18h - 19h30 07/09/2020 Đăng ký
N4
N4.7073 T2, T3, T4, T5, T6 19h30 - 21h30 04/09/2020 Đăng ký
N5
N5.7004 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/09/2020 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất