Các lớp đang học tại 4 cơ sở Nhật Ngữ SOFL (Update)

Danh sách các lớp học tiếng Nhật khai giảng thời gian gần đây nhất (Update)
Nếu trước đó bạn đã học một số kiến thức liên quan đến những lớp dưới đây nhưng vì một lí do nào đó không thể tiếp tục. Đến nay muốn tiếp tục theo học thì bạn có thể đăng ký vào một trong các lớp phù hợp dưới này, học phí sẽ được tính theo số buổi còn lại của khóa.
 
 

 
Cơ sở 1 : 365 Phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội (Update)
 
 
Khóa học
 
Mã lớp
 
Thời gian học
 
Thời lượng
 
Ngày khai giảng
 
Ngày học
 
Cơ sở
N5 NCT585 18h-21h 50 12/6 2-3-4-5-6 Phố Vọng - Hai bà Trưng
N5 NCT586 8h30-11h30 50 8/6 2-3-4-5-6 Phố Vọng - Hai bà Trưng
Sơ cấp 1 N1814 17h45-19h15 30 15/6 2--4--6 Phố Vọng - Hai bà Trưng
Sơ cấp 1 N1820 8h-10h 23 11/6 2--4--6 Phố Vọng - Hai bà Trưng
Sơ cấp 1 N1815 19h30-21h30 23 19/6 3--5 Phố Vọng - Hai bà Trưng
Sơ cấp 1 N1810 19h30-21h 30 11/04 2--4--6 Phố Vọng - Hai bà Trưng
Sơ cấp 2 19h30-21h 19h30-21h 27 7/5 2--4--6 Phố Vọng - Hai bà Trưng
 

 

 

Cơ sở 2 : 44 Lê Đức Thọ ( kéo dài ) - Cầu Giấy - Hà Nội (Update)

Sơ cấp 1 N1.341 19h30-21h30 30 29/5 3--5 44 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN
Cấp tốc N5 CTN5.64 8h30-11h30 50 17/5 2-3-4-5-6 44 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN
Sơ cấp 5 N5.311 19h30-21h30 20 29/5 3--5 44 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN
Sơ cấp 2 N2.335 19h30-21h 27 22/6 2--4--6 44 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN
Sơ cấp 3 N3.327 18h-19h30 27 14/6 3--5--7 44 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN
Sơ cấp 1 N1.344 19h30-21h 27 18/6 2--4--6 44 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN
Sơ cấp 2 N2.336 8h30-10h 27 1/6 2--4--6 44 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN
N5 CTN5.65 8h30-11h30 50 2/7 2-3-4-5-6 44 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN
Sơ cấp 2 N2.401 18h-19h30 27 18/06 2--4--6 44 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN

 

 

 

Cơ sở 3 : Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội (Update)

Sơ cấp 1 N1.308 9h-11h 23 buổi 19/05 T7-CN 54 Ngụy Như Kon Tum
Sơ cấp 2 N2.292 18h-19h30 27 buổi 21/05 2--4--6 54 Ngụy Như Kon Tum
Cấp tốc N5 CTN5.44 14h-17h 50 buổi 28/05 2--6 54 Ngụy Như Kon Tum
Sơ cấp 1 N1.319 18h-19h30 30 buổi 04/06 2--4--6 54 Ngụy Như Kon Tum
Sơ cấp 2 N2.291 19h30-21h30 20 buổi 07/06 3--5 54 Ngụy Như Kon Tum
Sơ cấp 4 N4.102 19h30-21h30 20 buổi 20/06 2--4--6 54 Ngụy Như Kon Tum
Sơ cấp 1 N1.318 8h30-10h30 23 buổi 26/06 3--5 54 Ngụy Như Kon Tum
Sơ cấp 1 N1.322 19h30-21h30 23 buổi 26/06 3--5 54 Ngụy Như Kon Tum

 

 

 

Cơ sở 4:  Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội (Update)

Sơ cấp 2 N2,70 19h-21h 20 buổi 15/5 T3-5 491B Nguyễn Văn Cừ
Sơ cấp 1 N1,522 19h-21h 23 buổi 15/5 T3-5 491B Nguyễn Văn Cừ
Sơ cấp 1 N1.523 18h-19h30 30 buổi 25/5 T2-4-6 491B Nguyễn Văn Cừ
Sơ cấp 3 Sc3.7 19h30-21h 27 buổi 8/6 T2-4-6 491B Nguyễn Văn Cừ
Sơ cấp 1 N1.525 19h30-21h 30 buổi 8/6 T2-4-6 491B Nguyễn Văn Cừ
Sơ cấp 1 N1.524 14h-16h 23 buổi 9/6 T7-cn 491B Nguyễn Văn Cừ


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
_________________________________
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. 
Cơ sở 2: Số 44 Trần Vĩ (Lê Đức Thọ Kéo Dài) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội. 
Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Website: http://trungtamnhatngu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamnhatngusofl/

Vui lòng Inbox Fanpge hoặc đến trực tiếp các cơ sở đào tạo của Nhật ngữ SOFL để biết thông tin chi tiết về lớp đang học để đăng kí kịp thời lớp học đó nhé.

Hẹn gặp lại các bạn tại SOFL.

 

Trung tâm tiếng Nhật SOFL

Tiếp cận ngôn ngữ - Chạm đỉnh thành công