Việt Nam sẽ có chương trình Tiếng Nhật thực hành theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thứ tư - 15/01/2020 10:59
Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư Ban hành chương trình tiếng Nhật thực hành theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

Chương trình tiếng Nhật thực hành theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Nhật thực hành của mọi đối tượng người học thuộc hệ thống giáo dục thường xuyên.

 

MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG TỚI 

  • Hướng tới mọi đối tượng người học và được áp dụng đối với tất cả các cơ sở giáo dục. 
  • Trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật. 
  • Cung cấp tri thức về văn hóa xã hội, kiến thức ngôn ngữ nói chung và kỹ năng sử dụng tiếng Nhật (bao gồm 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết) nói riêng. 
  • Giúp người học rèn luyện năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ.

 

Chương trình Tiếng Nhật thực hành theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Xây dựng một khung chương trình chuẩn với thời lượng 1.620 tiết học (50p/tiết học) - theo yêu cầu của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được chia làm 6 bậc theo khung năng lực ngoại ngữ này (270 tiết/ bậc). Chương trình được biên soạn dựa vào những quan điểm ngôn ngữ như sau:

  • Ngôn ngữ là một phương tiện giao tiếp
  • Ngôn ngữ là một phương tiện biểu đạt tư duy và tình cảm
  • Ngôn ngữ là công cụ thể hiện những đặc điểm văn hóa của một dân tộc

→ Việc sử dụng ngôn ngữ phụ thuộc vào các yếu tố mục đích, đối tượng, ngữ cảnh, và đặc điểm văn hóa. 

Được xây dựng theo quan điểm hình thành và phát triển của các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) lấy kỹ năng giao tiếp dựa theo chủ điểm làm trục chính, nội dung giao tiếp và chủ điểm được coi là cơ sở cho việc lựa chọn nội dung các bài học, bài tập và hoạt động trong mỗi bài học. 

Các chủ điểm, chủ đề gần gũi trong cuộc sống hằng ngày của người Việt Nam, với nội dung liên quan đến đất nước, con người, văn hóa, xã hội Việt Nam, Nhật Bản và các nước khác trên thế giới, được lặp lại và có mở rộng qua các cấp bậc. 

Với mục tiêu trang bị cho người học kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết về tiếng Nhật thực hành, đặc biệt là khả năng giao tiếp giúp người học có thể sử dụng tiếng Nhật trong công việc cũng như bước đệm để học tập tiếng Nhật ở các trình độ cao hơn.

(Báo giáo dục và thời đại)

 

Bài viết liên quan