Học ngữ pháp tiếng Nhật

Thứ hai - 08/06/2015 22:07
Ngữ pháp tiếng Nhật là cách sắp xếp trật tự từ tiếng Nhật cơ bản bao gồm: chủ ngữ - bổ ngữ - động từ. Tuy không khó khăn như học từ vựng nhưng ngữ pháp tiếng Nhật cũng rất là phong phú. Vì vậy học viên cũng cần chăm chỉ, không thể lơ là để mất gốc.
 
Hoc ngu phap tieng Nhat
 
Học ngữ pháp tiếng Nhật là bước quan trọng hàng đầu trong học tiếng Nhật
 
Trung tâm Nhật ngữ SOFL giới thiệu một vài ngữ phấp tiếng Nhật cơ bản mà các học viên thường được làm quen với tiếng Nhật. 
 
Mẫu câu 1  _____は_____です。
 
- Cách dùng: Dùng để nói tên, nghề nghiệp, quốc tịch ( tương tự như động từ TO BE của tiếng Anh)
- Đây là mẫu câu khẳng định 
 
Vd: わたし は マイク ミラー です。
( tôi là MiRa) 
 
Mẫu câu 2  _____は_____じゃ/ではありません。
 
- Cách dùng tương tự như cấu trúc khẳng định. 
 
Vd: サントスさん は がくせい じゃ (では) ありません。
( anh Santosu không phải là sinh viên.) 
 
Mẫu câu 3 _____は _____ですか。
 
- Đây là dạng câu hỏi với trợ từ は và trợ từ nghi vấn か ở cuối câu 
- Cách dùng: Câu hỏi dạng này được dịch là “ _______ có phải không?” ( giống với To BE của tiếng Anh) 
 
Vd: ミラーさん は かいしゃいん ですか。
 
( anh MiRa có phải là nhân viên công ty không?) 
 
Mẫu câu 4  _____も _____です(か)。
 
- Đây là mẫu câu dùng trợ từ も với ý nghĩa là “cũng là” ( “too” trong tiếng Anh đó mà!!!!) 
 
- Đây là trợ trừ có thể dùng để hỏi và trả lời. Và câu trả lời sẽ  はい có nghĩa là vâng/ đúng rồi, mang hàm nghĩa đồng ý như yes trong tiếng anh, hoặc trả lời いいえ nghĩa là không/ không phải, mang nghĩa giống như "no" trong tiếng anh. Nếu xác nhận ý kiến thì dùng trợ từ も, chọn phủ định thì phải dùng trợ từ  は. 
 
- Cách dùng: Trợ từ "も" dùng để thay thế vị trí của trợ từ は  với  nghĩa “cũng là” 
 
Ví dụ:
 
A: わたしはベトナムじんです。あなたも ( ベトナムじんですか ) :
 
- Tôi là người Việt Nam, bạn cũng là người Việt Nam phải không ?
 
B: はい、わたしもベトナムじんです。わたしはだいがくせいです、あなたも? 
 
- Vâng, tôi cũng là người Việt Nam. Tôi là sinh viên đại học, còn anh cũng vậy phải không
 
A: いいえ、わたしはだいがくせいじゃありません。(わたしは)かいしゃいんです  
 
- Không, tôi không phải là sinh viên đại học, tôi là nhân viên công ty. 
 
hoc tieng nhat
 
Tham khảo học tiếng Nhật online tại Nhật Ngữ SOFL
 
Mẫu câu 5  _____ は___~の~
 
- Đây là cấu trúc dùng trợ từ の để chỉ sự sở hữu. 
- Có lúc trợ từ の mang nghĩa là “của” nhưng cũng có trường hợp không mang nghĩa để câu văn hay hơn. 
 
Ví dụ : 日本語  の ほん  có nghĩa là Sách tiếng Nhật, ở ví dụ này "no" không mang nghĩa gì cả 
 
Mẫu câu 6
 
- Câu hỏi dùng để hỏi quê hương của ai đó. Dùng Nghi vấn từ để hỏi nơi chốn 
-  Có nghĩa là “ Quê của _____ ở đâu?” 
Ví dụ: 
- Inaka wa doko desuka ( Quê của bạn ở đâu?) 
+ watashi no inaka wa HAIDUONG desu.( quê tôi ở HẢI DƯƠNG)
Với công cuộc tự học ngữ pháp, ban không thể chỉ mở sách giáo trình ra đọc là đủ. Hãy cố gắng tìm tòi và ứng dụng, luyện tập thêm với các sách tham khảo, sách ngữ pháp tiếng Nhật.  Ngoài ra các bạn có thể download từ điển tiếng Nhật để tiện sử dung trên cả máy tính và điện thoại. App từ điển tiếng Nhật được dùng phổ biến hiện nay có thể kể đến: Jisho for Mac 4.1.4, N1 đến N5 JLPT for iOS,...  Nếu có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp, nhớ ghi lại để được thầy cô giải đáp khi đến lớp.
 
Chúc các bạn học tốt. 
 

Bài viết liên quan