Lịch khai giảng khóa học tiếng Nhật tháng 10/2019

Thứ hai - 30/09/2019 03:21
Trung tâm Nhật ngữ SOFL tai Hà Nội thông báo lịch khai giảng các khóa học tiếng Nhật tại các cơ sở ở khu vực Hà Nội. Các bạn học viên cập nhật để đăng ký và nhận CTKM của SOFL trong tháng này nhé!

 

Học tiếng Nhật thật dễ dàng với COMBO TIẾP SỨC: HỌC PHÍ THẤP + BỔ TRỢ HỌC TẠI NHÀ của SOFL dành cho các bạn học viên

  • GIẢM 20% HỌC PHÍ khi đăng ký 1 mình/ hoặc 1 khóa
  • GIẢM 25% HỌC PHÍ khi đăng ký theo nhóm 2 người/ hoặc 2 khóa 
  • GIẢM 30% HỌC PHÍ khi đăng ký nhóm 3 người trở lên/ hoặc từ 3 khóa học trở lên
  • TẶNG thêm bạn KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT ONLINE BỔ TRỢ TẠI NHÀ theo khóa học TƯƠNG ỨNG trên lớp mà bạn đăng ký.

Chương trình Khuyến mãi áp dụng từ ngày 1/10 - 15/10/2019 dành cho TẤT CẢ HỌC VIÊN  khi đăng ký BẤT KỲ KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT OFFLINE nào của SOFL

⇒ các bạn hãy nhanh tay, cùng nhau đăng ký những khóa học tiếng Nhật mong muốn, để không bỏ lỡ những ưu đãi đặc biệt trên nhé.

Lưu ý: Chương trình không áp dụng song song với các chương trình ưu đãi khác

Đăng ký Online tại website  http://trungtamnhatngu.edu.vn/contact/ 

Hoặc các bạn có thể đăng ký trực tiếp các cơ sở của Trung tâm Nhật ngữ SOFL tại Hà Nội 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT THÁNG 10/2019 TẠI KHU VỰC HÀ NỘI

 

CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG

 

Ngày khai giảng

Khóa học

Giờ học

Ngày học

03/10

Sơ cấp 1

8h30-10h30

3-5-7

02/10

Sơ cấp 1

8h30-10h30

2-4-6

07/10

Sơ cấp 1

14h-16h

2-4-6

02/10

Sơ cấp 1

17h45-19h15

2-4-6

03/10

Sơ cấp 1

17h45-19h15

3-5-7

02/10

Sơ cấp 1

19h20-21h

2-4-6

03/10

Sơ cấp 1

19h30-21h30

3-5

05/10

Sơ cấp 1

9h-11h

T7-CN

06/10

Sơ cấp 2

18h-20h

T7-CN

14/10

Sơ cấp 2

17h45-19h15

2-4-6

03/10

Sơ cấp 2

17h45-19h15

3-5-7

12/10

Sơ cấp 2

14h-16h

T7-CN

09/10

Sơ cấp 2

19h20-21h

2-4-6

03/10

Sơ cấp 2

19h20-21h30

3-5

04/10

Sơ cấp 3

19h30-21h

2-4-6

08/10

Sơ cấp 3

19h30-21h30

3-5

07/10

Sơ cấp 4

19h30-21h

2-4-6

03/10

Sơ cấp 4

19h30-21h30

3-5

07/10

Cấp tốc N5

8h30-11h30

2-3-4-5-6

03/10

Cấp tốc N5

14h-17h

2-3-4-5-6

08/10

Cấp tốc N4

8h30-11h30

2-3-4-5-6

07/10

Cấp tốc N4

14h-17h

2-3-4-5-6

02/10

Tiếng nhật N5

8h30-10h30

2-4-6

07/10

Tiếng nhật N5

19h30-21h

2-4-6

 

CƠ SỞ 2: SỒ 44 TRẦN VỸ - MAI DỊCH - CẦU GIẤY

 

Ngày khai giảng

Khóa học

Giờ học

Ngày học

07/10

Sơ cấp 1

19h30-21h

2-4-6

10/10

Sơ cấp 1

17h30-19h30

3-5

10/10

Sơ cấp 1

19h30-21h30

3-5

02/10

Sơ cấp 2

18h-19h30

2-4-6

10/10

Sơ cấp 2

19h30-21h30

3-5

09/10

Sơ cấp 2

19h30-21h

2-4-6

02/10

Sơ cấp 3

18h-19h30

2-4-6

15/10

Sơ cấp 5

18h-19h30

3-5

08/10

Sơ cấp 2

17h30-19h30

3-5

09/10

Tiếng Nhật cấp tốc N5

8h30-11h30

2-3-4-5-6

10/10

Tiếng Nhật cấp tốc N5

14h-17h

2-3-4-5-6

03/10

Tiếng Nhật cấp tốc N4

14h-17h

2-3-4-5-6

11/10

Luyện thi N3

19h30-21h30

2-4-6

06/10

Sơ cấp 1

9h-11h

T7-CN

12/10

Sơ cấp 1

14h-16h

T7-CN

12/10

Sơ cấp 1

18h-20h

T7-CN

14/10

Sơ cấp 1

14h-16h

2-4-6

09/10

Sơ cấp 1

18h-19h30

2-4-6

14/10

Sơ cấp 1

9h-11h

2-4-6

14/10

Giao tiếp cơ bản

19h30-21h

2-4-6

12/10

Sơ cấp 3

14h-16h

T7-CN

 

CƠ SỞ 3: 54 NGỤY NHƯ KON TUM - THANH XUÂN

 

Ngày khai giảng

Khóa học

Giờ học

Ngày học

13/10

Sơ cấp 1

14h-16h

t7-cn

12/10

Sơ cấp 1

9h-11h

t7-cn

09/10

cấp tốc N4

14h-17h

2-3-4-5-6

10/10

Sơ cấp 1

19h30-21h30

3-5

17/10

Sơ cấp 2

19h30-21h30

3-5

24/09

Sơ cấp 4

18H-19h30

3-5

24/09

Sơ cấp 3

18h-19h30

2-4-6

14/10

Sơ cấp 2

19h30-21h

2-4-6

15/10

Sơ cấp 3

19h30-21h30

3-5

11/10

Sơ cấp 1

8h30-10h30

2-4-6

13/10

Sơ cấp 5

14H-17H

t7-cn

13/10

Sơ cấp 2

9h-11h

t7-cn

14/10

Cấp tốc N5

8h30-11h30

2-3-4-5-6

08/10

N5

17h30-19h30

3-5

18/10

Sơ cấp 1

18h-19h30

2-4-6

11/10

Sơ cấp 1

19h30-21h

2-4-6

14/10

Sơ cấp 2

19h30-21h

2-4-6

11/10

N3

19h30- 21h

2-4-6

9/10

Giao tiếp cơ bản

18h- 19h30

2-4-6

14/10

cấp tốc N4

8h30-11h30

23456

14/10

cấp tốc N5

14h-17h

2-3-4-5-6

16/10

Giao tiếp cơ bản

19h30- 21h

2-4-6

 

Sơ cấp 3

18h-19h30

2-4-6

 

CƠ SỞ 4: 491B NGUYỄN VĂN CỪ - LONG BIÊN


 

Ngày khai giảng

Khóa học

Giờ học

Ngày học

16/10

Sơ cấp 1

19h30-21h

T2-4-6

16/10

Sơ cấp 1

17h45-19h15

T2-4-6

10/10

Sơ cấp 1

15h-17h

T2-4-6

04/10

Sơ cấp 1

9h-11h

T2-4-6

08/10

Sơ cấp 1

17h30-19h30

T3-5

17/10

Sơ cấp 1

19h30-21h30

T3-5

12/10

Sơ cấp 1

9h-11h

T7-CN

12/10

Sơ cấp 1

15h-17h

T7-CN

03/10

Sơ cấp 2

17h30-19h30

T3-5

07/10

Sơ cấp 2

17h45-19h15

T2-4-6

10/10

Sơ cấp 2

19h30-21h30

T3-5

12/10

Sơ cấp 2

9h-11h

T7-CN

05/10

Sơ cấp 2

15h-17h

T7-CN

14/10

Sơ cấp 2

19h30-21h

T2-4-6

04/10

Sơ cấp 2

17h45-19h15

T2-4-6

09/10

Sơ cấp 3

19h30-21h

T2-4-6

08/10

Sơ cấp 3

19h30-21h30

T3-5

15/10

Sơ cấp 4

17h30-19h30

T3-5

09/10

Sơ cấp 4

19h30-21h30

T3-5

07/10

Sơ cấp 5

19h30-21h

T2-4-6

14/10

N5

18h-21h

T2-3-4-5-6

07/10

N5

8h30-11h30

T2-3-4-5-6

15/10

N4

18h-21h

T2-3-4-5-6

02/10

N4

8h30-11h30

T2-3-4-5-6

08/10

Giao tiếp cơ bản

18h-19h30

T2-4-6

14/10

N3

18h-20h

T2-4-6

 

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI GIẢM 20-35% HỌC PHÍ  BỘ TÀI LIỆU BẢN MỀM KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI FORM DƯỚI ĐÂY

Bài viết liên quan