Tiếng Nhật sơ cấp 2 - Trung tâm tiếng nhật SOFL - Địa chỉ học tiếng Nhật uy tín tại Hà Nội


Tiếng Nhật sơ cấp 2
Thứ bảy - 13/07/2013 06:14
Giáo trình Minano Nihongo là bộ giáo trình uy tín và chất lượng nhất được các trường tiếng Nhật ở Việt Nam cũngnhư trên thế giới giảng dạy. Nội dung khoá học Tiếng Nhật sơ cấp 2 sẽ bám sát 20 bài học đầu tiên của giáo trình trên cùng với giáo trình bổ sung của của trung tâm với chi tiết bài giảng như sau:

​​​​

Chương trình giới thiệu học tiếng Nhật sơ cấp 2

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG NHẬTSƠ CẤP 2 TẠI TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SOFL

 

一日 二日 三日
Ôn tập ngữ pháp bài 1~ 10 Từ vựng bài 11
Ngữ pháp bài 11 

Hội thoại bài 11
Nghe choukai bài 11  
Làm bài tập bài 11

 
四日 五日 六日
Bài ôn tập chữ Hán
(chữ Hán bài 1~10)
Học chữ Hán bài 11
Từ vựng bài 12
Ngữ pháp bài 12 

Hội thoại bài 12
Nghe choukai bài 12
Làm bài tập bài 12

 
七日 八日 九日
Học chữ Hán bài 12
Từ vựng bài 13
Ngữ pháp bài 13 
Hội thoại bài 13
Nghe choukai bài 13
Làm bài tập bài 13

Luyện nói bài 11, 12, 13 cùng
giáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 13

 
十日 十一日 十二日
Ôn tập bài 11~ 13
       Bài kiểm tra ngữ pháp 1                        

Kiểm tra chữ Hán 1
Từ vựng bài 14
Ngữ pháp bài 14 

 
Hội thoại bài 14
Nghe choukai bài 14
Làm bài tập bài 14
十三日 十四日 十五日
Học chữ Hán bài 14
Từ vựng bài 15
Ngữ pháp bài 15
Hội thoại bài 15
Nghe choukai bài 15
Làm bài tập bài 15

Học chữ Hán bài 15
Từ vựng bài 16
Ngữ pháp bài 16

 
十六日 十七日 十八日
Kiểm tra chữ Hán 2
Hội thoại bài 16
Nghe choukai bài 16
Làm bài tập bài 16
Học chữ Hán bài 16
Từ vựng bài 17
Ngữ pháp bài 17
Hội thoại bài 17
Nghe choukai bài 17
Làm bài tập bài 17
十九日 二十日 二十一日
Luyện nói bài 14, 15, 16, 17       cùng giáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 17
Ôn tập bài 14~ 17
     Bài kiểm tra ngữ pháp 2                             

Kiểm tra chữ Hán 3
Từ vựng bài 18
Ngữ pháp bài 18 

 
二十二日 二十三日 二十四日
Hội thoại bài 18
Nghe choukai bài 18
Làm bài tập bài 18
Học chữ Hán bài 18
Từ vựng bài 19
Ngữ pháp bài 19

Hội thoại bài 19
Nghe choukai bài 19
Làm bài tập bài 19

 
二十五日 二十六日 二十七日
Từ vựng bài 20
Ngữ pháp bài 20

Hội thoại bài 20
Nghe choukai bài 20
Làm bài tập bài 20

 
Kiểm tra chữ Hán 4
Học chữ Hán bài 19 
二十八日 二十九日 三十日
Luyện nói bài 18, 19, 20
cùng giáo viên người Nhật
       Học chữ Hán bài 20             
Ôn tập bài 18~ 20
Bài kiểm tra ngữ pháp 3  

\Bài ôn tập và kiểm tra cuối khóa   (ngữ pháp + chữ Hán bài 10~ 20)    

 

 LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG.

 

Khóa học

Mã Lớp Thời gian học Ngày học Số buổi Ngày khai giảng Học phí

Tiếng Nhật

Sơ cấp 2

N204

8h00 - 9h30 T2-4-6 27 11-05-2018 1.600.000đ

N201

14h – 16h T3-5 20 10-05-2018 1.600.000đ

N207

19h30 -21h T2-4-6 27 11-05-2018 1.600.000đ

N208

17h45 – 19h15 T2-4-6 27 16-05-2018 1.600.000đ

N214

19h30 – 21h30 T 3-5 20 15-05-2018 1.600.000đ

N206

17h45 -19h15 T3-5-7 27 12-05-2018 1.600.000đ
N210 8h30-10h30 T3-5-7

20

17-05-2018 1.600.000đ

N207

18h - 20h T7 - CN 20 19-05-2018 1.600.000đ

N209

9h -11h T7 - CN 20 12-05-2018 1.600.000đ

 

 


 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ.

 

Khóa học

Mã Lớp Thời gian học Ngày học Số buổi Ngày khai giảng Học phí

Tiếng Nhật

Sơ cấp 2

N2.335

9h-10h30 T2-4-6 27 23-05-2018 1.600.000đ

N2.334

17h45 – 19h15 T2-4-6 27 25-05-2018 1.600.000đ

N2.333

19h30 - 21h00 T 2-4-6 27 28-05-2018 1.600.000đ

N2.332

9h00 – 11h00 T3-5 20 29-04-2018 1.600.000đ

N2.327

17h30 – 19h30 T3-5 20 24-05-2018 1.600.000đ

N2.337

19h30-21h30 T3-5 20 29-05-2018 1.600.000đ

N2.336

14h -16h T7 - CN 20 27-05-2018 1.600.000đ

 

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.

 

Khóa học

Mã Lớp Thời gian học Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí

Tiếng nhật

Sơ cấp 2

N2.280

8h30 - 10h T 2-4-6 16-05-2018 27 1.600.000đ

N2.292

18h - 19h30 T​2-4-6 14-05-2018 27 1.600.000đ

N2.282

19h30 - 21h T​2-4-6 16-05-2018 27 1.600.000đ

N2.283

8h30 - 10h30 T3-5 10-05-2018 20 1.600.000đ

N2.284

14h00 - 16h T​3-5 15-05-2018 20 1.600.000đ

N2.285

17h30 -19h30 T3--5 17-05-2018 20 1.600.000đ

N2.291

19h30 - 21h30 T3-5 17-05-2018 20 1.600.000đ

N2.287

18h -19h30 T3-5-7 12-05-2018 27 1.600.000đ

N2.288

9h - 11h T7-CN 19-05-2018 20 1.600.000đ
N2.290 14h - 16h T7-CN 12-05-2018 20

1.600.000đ

 

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 4: 491B NGUYỄN VĂN CỪ
 

Khóa học

Mã Lớp Thời gian học Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí

Tiếng Nhật

Sơ cấp 2

N60

8h30 - 10h30 T2-4-6 11-06-2018 27

1.600.000đ

N61

14h - 15h30 T2-4-6 08-06-2018 27 1.600.000đ

N62

17h45 -19h15 T​2-4-6 11-06-2018 27 1.600.000đ

N64

19h30 - 21h T​2-4-6 13-06-2018 27 1.600.000đ

N65

8h30 - 10h30 T3-5 12-06-2018 20 1.600.000đ

N66

14h-16h T3-5 14-06-2018 20 1.600.000đ

N67

18h-20h T​3-5 07-06-2018 20 1.600.000đ

N63

19h - 21h T3-5 07-06-2018 20 1.600.000đ

N70

17h - 19h T3-5 07-06-2018 20 1.600.000đ
N68 9h-11h T7-CN 03-06-2018 20

1.600.000đ

N69 14h-16h T7-CN 10-06-2018 20 1.600.000đ

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI:

 

► Đăng ký trước 10/5/2018 giảm ngay 15% học với khóa học bất kỳ
► Đăng ký trước 20/5/2018 giảm ngay 5% học với khóa học bất kỳ
► Giảm thêm 5% học phí/1 học viên cho nhóm đăng kí từ 2 người trở lên.


Nhanh tay đăng kí sớm để hưởng ưu đãi tối đa nhé <3
Chương trình không áp dụng song song với các chương trình ưu đãi khác.


CHÚ Ý: Chương trình chỉ áp dụng đối với học viên tới đăng ký và hoàn thành học phí ngay khi đăng ký học.

 

BÊN CẠNH ĐÓ, HỌC VIÊN CÒN ĐƯỢC HỖ TRỢ:

 Tặng voucher giảm giá 10% học phí (Áp dụng cho khóa học sau).
 Hỗ trợ học lại FREE nếu chưa thành thạo.
 Hỗ trợ cấp chứng nhận hoàn thành sau khóa học.
 Hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ lâu dài trong quá trình học viên học xong đi làm tại doanh nghiệp.
 Hỗ trợ tư vấn du học, làm thủ tục hồ sơ nếu học viên có nhu cầu đi du học.
 Hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm học tiếng Nhật.
 Hỗ trợ, đào tạo kỹ năng mềm, giao lưu và học hỏi với câu lạc bộ tiếng Nhật tại SOFL.

 

Đối tượng áp dụng: Chương trình được áp dụng cho toàn bộ học viên đăng kí bất kì khóa học nào tại SOFL
Khóa học áp dụng: Toàn bộ khóa học offline khai giảng tại 4 cơ sở của SOFL

 

Hình thức đăng kí: Vui lòng Inbox Fanpage:  facebook.com/trungtamnhatngusofl số điện thoại hoặc đến trực tiếp các cơ sở đào tạo của Nhật ngữ SOFL để đăng kí và nộp học phí khóa học và nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn từ SOFL <3

 ----------------------------------

Nhanh tay đăng kí để trải nghiệm và bứt phá ngoại ngữ cùng Trung tâm tiếng Nhật SOFL nhé!

 
 
TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SOFL - TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI
 
SOFL 日本語センター
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hai Bà Trưng - Hoàng Mai
Miss Trần Dương

Hotline: 0917 86 12 88
Thanh Xuân - Hà Đông
Miss Hoàng Yến

Hotline: 0917 461 288
Miss Ánh Nguyệt

Hotline: 0917 461 288
Cầu Giấy - Từ Liêm
Miss Thu Thảo

Hotline: 0967 461 288
Long Biên - Gia Lâm
Miss Lan Hương

Hotline: 0981 961 288
Miss Thu Hương

Hotline: 0965 761 288

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 4359

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 123428

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6399392