Tiếng Nhật sơ cấp 1 - Trung tâm tiếng nhật SOFL - Địa chỉ học tiếng Nhật uy tín tại Hà Nội


Tiếng Nhật sơ cấp 1
Thứ bảy - 13/07/2013 06:13
Tiếng Nhật sơ cấp 1 là khóa học dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen, học tiếng Nhật, sử dụng giáo trình chuẩn : Minano Nihongo và học từ bảng chữ cái đến hết bài 10 của giáo trình.

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG.
 

 

Khóahọc

Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1
N1116 8h - 9h30 Thứ 2-4-6 16/10/2017 30 1.200.000đ
N1102 9h45 - 11h15 Thứ 2-4-6 20/10/2017 30 1.200.000đ
N1103 14h - 15h30 Thứ ​2-4-6 11/10/2017 30 1.200.000đ
N1104 15h45 - 17h15 Thứ ​2-4-6 18/10/2017 30 1.200.000đ
N1117 17h45 -19h15 Thứ 2-4-6 18/10/2017 30 1.200.000đ
N1115 19h30 - 21h Thứ 3-5 12/10/2017 30 1.200.000đ
N1107 19h30 - 21h Thứ ​2-4-6 02/10/2017 30 1.200.000đ
N1108 8h00 - 9h30 Thứ 3-5-7 19/10/2017 30 1.200.000đ
N1109 9h45 -11h45 Thứ ​3-5 19/10/2017 23 1.200.000đ
N1110 14h00 -15h30 Thứ ​3-5 19/10/2017 30 1.200.000đ
N1111 15h45 -17h45 Thứ 3-5 10/10/2017 23 1.200.000đ
N1112 17h45 -19h45 Thứ ​3-5 10/10/2017 23 1.200.000đ
N1113 9h - 11h Thứ 7, CN 22/10/2017 23 1.200.000đ
N1114 15h-17h Thứ  7-CN 22/10/2017 23 1.200.000đ
N1118 18h-20h Thứ 7-CN 08/10/2017 23 1.200.000đ

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ: SỐ 44 TRẦN VĨ.

 
Khóa
học    
Mã Lớp            Thời gian
    học       
  Buổi học         Ngày khai giảng          
Số buổi          
 Học phí

Tiếng nhật 

Cấp 1            

N1.312 8h30 - 10h Thứ 2-4-6 11/10/2017 30 1.200.000đ
N.311 9h00-        10h30     Thứ 2-4-6 16/10/2017 30 1.200.000đ
N1.313 14h00 - 15h30 Thứ ​2-4-6 18/10/2017 30 1.200.000đ
N1.314 17h45 -19h15 Thứ ​2-4-6 13/10/2017 30 1.200.000đ
N1.315 19h30 - 21h00 Thứ ​2-4-6 9/10/2017 30 1.200.000đ
N1.316 8h30- 10h00 Thứ 3-5-7 17/10/2017 30 1.200.000đ
N1.317 9h00 -11h00 Thứ ​3-5 17/10/2017 23 1.200.000đ
N1.318 19h30 -21h30 Thứ 3-5 12/10/2017 23 1.200.000đ
N1.319 14h00 -16h00 Thứ ​3-5 19/10/2017 23 1.200.000đ
N1.320 17h30-19h30 Thứ ​3-5 17/10/2017 23 1.200.000đ
N1.321 9h - 11h Thứ 7 - CN 22/10/2017 23 1.200.000đ
N1.322 14h30-16h30 Thứ 7 - CN 23/10/2017 23 1.200.000đ
N1.323 18h-20h Thứ 7 - CN 22/10/2017 23           1.200.000đ

 

 


 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.
 

Khóa
học
Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1
N1.270 8h30 - 10h Thứ ​2-4-6 25/10/2017 30 1.200.000đ
N1.251 14h - 15h30 Thứ ​2-4-6 27/10/2017 30 1.200.000đ
N1.275 18h00 -19h30 Thứ 2-4-6 18/10/2017 30 1.200.000đ
N1.273 19h30 - 21h30 Thứ 3-5 17/10/2017 23 1.200.000đ
N1.266 19h30 - 21h Thứ ​2-4-6 25/10/2017 30 1.200.000đ
N1.272 8h30 -10h30 Thứ ​3-5 17/10/2017 23 1.200.000đ
N1.256 14h00 -16h00 Thứ ​3-5 24/10/2017 23 1.200.000đ
N1.269 18h-19h30 Thứ ​3-5-7 26/10/2017 30 1.200.000đ
N1.263 9h - 11h Thứ 7, CN 22/10/2017 23 1.200.000đ
N1.274 14h-16h Thứ 7 - CN 21/10/2017 23 1.200.000đ
N1.267 18h-20h Thứ 7-CN 22/10/2017 23 1.200.000đ

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 4: GIA LÂM - LONG BIÊN

 

Khóa học

Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1
N1.50 9h30 - 11h Thứ ​2-4-6 09/10/2017 30 1.200.000đ
N1.51 14h - 15h30 Thứ​ 2-4-6 11/10/2017 30 1.200.000đ
N1.510 17h45 -19h15 Thứ ​2-4-6 13/10/2017 30 1.200.000đ
N1.513 19h30 - 21h30 Thứ 3-5 19/10/2017 23 1.200.000đ
N1.512 19h30 - 21h Thứ 2-4-6 11/10/2017 30 1.200.000đ
N1.55 9h00 -11h00 Thứ ​3-5 26/10/2017 23 1.200.000đ
N1.56 14h00 -16h00 Thứ 3-5 24/10/2017 23 1.200.000đ
N1.57 17h30-19h30 Thứ ​3-5 19/10/2017 23 1.200.000đ
N1.515 9h - 11h Thứ 7, CN 21/10/2017 23 1.200.000đ
N1.59 18h-20h Thứ 7-CN 22/10/2017 23 1.200.000đ

 

Nội dung khóa học tiếng nhật sơ cấp 1 tại Trung tâm tiếng nhật SOFL
 

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường học tiếng Nhật và trung tâm tiếng nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nội dung chính khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 1 sẽ bám sát theo 10 bài đầu của giáo trình trên kèm với giáo trình bổ sung của trung tâm với chi tiết các bài giảng như sau:

一日 二日 三日
Giới thiệu bảng chữ Hiragana
Tập viết bảng chữ cái  
Ôn lại bảng chữ mềm
Tìm hiểu nội dung :
Âm đục, Âm ngắt

Tìm hiểu nội dung:
Trường âm, Âm ghép Những cách nói, chào hỏi hàng ngày

 
四日 五日 六日
Ôn tập + Số đếm 0~10
Cách nói thường dùng trong lớp học
Bài kiểm tra chữ cái 1
Giới thiệu bảng chữ Katakana          Tập viết bảng chữ cái        Bài kiểm tra chữ cái 2
Từ vựng bài 1
      Ngữ pháp bài 1   
七日 八日 九日

Hội thoại bài 1
Cách giới thiệu bản thân, người khác
Nghe choukai bài 1

 
Làm bài tập bài 1
Từ vựng bài 2
Ngữ pháp bài 2
Hội thoại bài 2
Nghe choukai bài 2
Làm bài tập bài 2 
十日 十一日 十二日
Từ vựng bài 3
Ngữ pháp bài 3  
Hội thoại bài 3
Nghe choukai bài 3
Làm bài tập bài 3

Luyện nói bài 1, 2, 3
cùng giáo viên người Nhật
Học chữ Hán ( số đếm) + Bài 1

 
十三日 十四日 十五日

 Ôn tập bài 1~ 3
          Bài kiểm tra ngữ pháp  1                             
Từ vựng bài 4
Ngữ pháp bài 4
Hội thoại bài 4
Nghe choukai bài 4
Làm bài tập bài 4
十六日 十七日 十八日
Học chữ Hán bài 2, 3
Từ vựng bài 5
Ngữ pháp bài 5  
Hội thoại bài 5
Nghe choukai bài 5
Làm bài tập bài 5

Học chữ Hán bài 4, 5
Từ vựng bài 6
Ngữ pháp bài 6

 
十九日 二十日 二十一日
Hội thoại bài 6
Nghe choukai bài 6
Làm bài tập bài 6
Kiểm tra chữ Hán 1
Học chữ Hán bài  6, 7
Từ vựng bài 7
Ngữ pháp bài 7
Hội thoại bài 7
Nghe choukai bài 7
Làm bài tập bài 7
二十二日 二十三日 二十四日
Luyện nói bài 4, 5, 6, 7
cùng giáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 8

Ôn tập bài 4~ 7
       Bài kiểm tra ngữ pháp  1                             
Từ vựng bài 8
Ngữ pháp bài 8 
二十五日 二十六日 二十七日
Hội thoại bài 8
Nghe choukai bài 8
Làm bài tập bài 8
Học chữ Hán bài 9, 10
Từ vựng bài 9
Ngữ pháp bài 9

Hội thoại bài 9
Nghe choukai bài 9
Làm bài tập bài 9
Kiểm tra chữ Hán  2 

 
二十八日 二十九日 三十日
Từ vựng bài 10
Ngữ pháp bài 10 
Hội thoại bài 10
Nghe choukai bài 10
Làm bài tập bài 10
Kiểm tra chữ Hán  3

Luyện nói bài 8, 9, 10
cùng giáo viên người Nhật
    Bài ôn tập cuối khóa (1~ 10)                       

 

 

ƯU ĐÃI CỰC SỐC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM HỌC PHÍ  THÁNG 10 LÊN ĐẾN 20%

----------------------------------

NỘI DUNG ƯU ĐÃI:

►  Giảm 05% học phí khóa học cho nhóm đăng kí 2 người.

►  Giảm 10% học phí khóa học cho nhóm đăng kí 3 người.

►  Giảm 15% học phí khóa học cho nhóm đăng kí 5 người trở lên.

 

ĐẶC BIỆT : Tháng 10 có ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam, SOFL dành tặng thêm 5% học phí cho học viên nữ bất kì.

 

♦♦♦  Ngoài ra bất kì học viên nào cũng sẽ được nhận thêm combo quà tặng:

- Trọn bộ Ebook 200K
- Tặng voucher giảm giá 10% (Áp dụng cho các khóa học tiếp theo với hạn sử dụng đến hết năm 2017)


Hình thức đăng kí: Vui lòng Inbox Fanpage:  facebook.com/trungtamnhatngusofl số điện thoại hoặc đến trực tiếp các cơ sở đào tạo của Nhật ngữ SOFL để đăng kí và nộp học phí khóa học và nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn từ SOFL <3

 ----------------------------------
Chi tiết xem tại: https://goo.gl/9HxHw2

Nhanh tay đăng kí để trải nghiệm và bứt phá ngoại ngữ cùng trung tâm tiếng Nhật SOFL nhé!

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SOFL - TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI

SOFL 日本語センター

 

 

Tác giả bài viết: Trung tâm Nhật ngữ SOFL

Nguồn tin: trungtamnhatngu.edu.vn

 

Danh mục khóa học

Hỗ trợ trực tuyến

Hai Bà Trưng - Hoàng Mai
Thanh Xuân - Hà Đông
Cầu Giấy - Từ Liêm
Long Biên - Gia Lâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 65


Hôm nayHôm nay : 3978

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 117005

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5406394