Tiếng Nhật sơ cấp 1 - Trung tâm tiếng nhật SOFL - Địa chỉ học tiếng Nhật uy tín tại Hà Nội


Tiếng Nhật sơ cấp 1
Thứ bảy - 13/07/2013 06:13
Tiếng Nhật sơ cấp 1 là khóa học dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen, học tiếng Nhật, sử dụng giáo trình chuẩn : Minano Nihongo và học từ bảng chữ cái đến hết bài 10 của giáo trình.

 

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường học tiếng Nhật và trung tâm tiếng nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nội dung chính khóa học Tiếng Nhật sơ cấp 1 sẽ bám sát theo 10 bài đầu của giáo trình trên kèm với giáo trình bổ sung của trung tâm với chi tiết các bài giảng như sau:


I. Nội dung khóa học tiếng nhật sơ cấp 1 tại Trung tâm tiếng nhật SOFL
 

一日 二日 三日
Giới thiệu bảng chữ Hiragana
Tập viết bảng chữ cái  
Ôn lại bảng chữ mềm
Tìm hiểu nội dung :
Âm đục, Âm ngắt

Tìm hiểu nội dung:
Trường âm, Âm ghép Những cách nói, chào hỏi hàng ngày

 
四日 五日 六日
Ôn tập + Số đếm 0~10
Cách nói thường dùng trong lớp học
Bài kiểm tra chữ cái 1
Giới thiệu bảng chữ Katakana          Tập viết bảng chữ cái        Bài kiểm tra chữ cái 2
Từ vựng bài 1
      Ngữ pháp bài 1   
七日 八日 九日

Hội thoại bài 1
Cách giới thiệu bản thân, người khác
Nghe choukai bài 1

 
Làm bài tập bài 1
Từ vựng bài 2
Ngữ pháp bài 2
Hội thoại bài 2
Nghe choukai bài 2
Làm bài tập bài 2 
十日 十一日 十二日
Từ vựng bài 3
Ngữ pháp bài 3  
Hội thoại bài 3
Nghe choukai bài 3
Làm bài tập bài 3

Luyện nói bài 1, 2, 3
cùng giáo viên người Nhật
Học chữ Hán ( số đếm) + Bài 1

 
十三日 十四日 十五日

 Ôn tập bài 1~ 3
          Bài kiểm tra ngữ pháp  1                             
Từ vựng bài 4
Ngữ pháp bài 4
Hội thoại bài 4
Nghe choukai bài 4
Làm bài tập bài 4
十六日 十七日 十八日
Học chữ Hán bài 2, 3
Từ vựng bài 5
Ngữ pháp bài 5  
Hội thoại bài 5
Nghe choukai bài 5
Làm bài tập bài 5

Học chữ Hán bài 4, 5
Từ vựng bài 6
Ngữ pháp bài 6

 
十九日 二十日 二十一日
Hội thoại bài 6
Nghe choukai bài 6
Làm bài tập bài 6
Kiểm tra chữ Hán 1
Học chữ Hán bài  6, 7
Từ vựng bài 7
Ngữ pháp bài 7
Hội thoại bài 7
Nghe choukai bài 7
Làm bài tập bài 7
二十二日 二十三日 二十四日
Luyện nói bài 4, 5, 6, 7
cùng giáo viên người Nhật
Học chữ Hán bài 8

Ôn tập bài 4~ 7
       Bài kiểm tra ngữ pháp  1                             
Từ vựng bài 8
Ngữ pháp bài 8 
二十五日 二十六日 二十七日
Hội thoại bài 8
Nghe choukai bài 8
Làm bài tập bài 8
Học chữ Hán bài 9, 10
Từ vựng bài 9
Ngữ pháp bài 9

Hội thoại bài 9
Nghe choukai bài 9
Làm bài tập bài 9
Kiểm tra chữ Hán  2 

 
二十八日 二十九日 三十日
Từ vựng bài 10
Ngữ pháp bài 10 
Hội thoại bài 10
Nghe choukai bài 10
Làm bài tập bài 10
Kiểm tra chữ Hán  3

Luyện nói bài 8, 9, 10
cùng giáo viên người Nhật
    Bài ôn tập cuối khóa (1~ 10)                       

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG.
 

 

Khóahọc

Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1
N315 8h - 9h30 Thứ 2-4-6 05/05/2017 30 1.200.000đ
N301 9h45 - 11h15 Thứ 2-4-6 08/05/2017 30 1.200.000đ
N302 14h - 15h30 Thứ ​2-4-6 12/05/2017 30 1.200.000đ
N303 15h45 - 17h15 Thứ ​2-4-6 08/05/2017 30 1.200.000đ
N304 17h45 -19h15 Thứ 2-4-6 12/05/2017 30 1.200.000đ
N305 19h30 - 21h Thứ 3-5 23/05/2017 30 1.200.000đ
N306 19h30 - 21h Thứ ​2-4-6 10/05/2017 30 1.200.000đ
N307 8h00 - 9h30 Thứ 3-5 11/05/2017 30 1.200.000đ
N308 9h45 -11h15 Thứ ​3-5 09/05/2017 23 1.200.000đ
N309 14h00 -15h30 Thứ ​3-5 11/05/2017 30 1.200.000đ
N310 15h45 -17h15 Thứ 3-5 04/05/2017 23 1.200.000đ
N311 17h45 -19h15 Thứ ​3-5 09/05/2017 23 1.200.000đ
N312 9h - 11h Thứ 7, CN 13/05/2017 23 1.200.000đ
N313 15h-17h Thứ  7-CN 14/05/2017 23 1.200.000đ
N314 18h-20h Thứ 7-CN 20/05/2017 23 1.200.000đ

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ: SỐ 44 TRẦN VĨ.

 
Khóa
học    
Mã Lớp            Thời gian
    học       
  Buổi học         Ngày khai giảng          
Số buổi          
 Học phí

Tiếng nhật 

Cấp 1            

N1.301 8h30 - 10h Thứ 2-4-6 08/05/2017 30 1.200.000đ
N.311 9h00-        10h30     Thứ 2-4-6 10/05/2017 30 1.200.000đ
N1.303 14h00 - 15h30 Thứ ​2-4-6 12/05/2017 30 1.200.000đ
N1.304 17h45 -19h15 Thứ ​2-4-6 14/05/2017 30 1.200.000đ
N1.302 19h30 - 21h00 Thứ ​2-4-6 10/05/2017 30 1.200.000đ
N1.303 8h30- 10h00 Thứ 3-5-7 13/05/2017 30 1.200.000đ
N1.312 9h00 -11h00 Thứ ​3-5 11/05/2017 23 1.200.000đ
N1.305 19h30 -21h30 Thứ 3-5 09/05/2017 23 1.200.000đ
N1.306 14h00 -16h00 Thứ ​3-5 09/05/2017 23 1.200.000đ
N1.307 17h30-19h30 Thứ ​3-5 11/05/2017 23 1.200.000đ
N1.308 9h - 11h Thứ 7 - CN 13/05/2017 23 1.200.000đ
N1.309 14h30-16h30 Thứ 7 - CN 14/05/2017 23 1.200.000đ
N1.310 18h-20h Thứ 7 - CN 14/05/2017 23           1.200.000đ

 

 


 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.
 

Khóa
học
Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1
N1.260 9h30 - 11h Thứ ​2-4-6 21/04/2017 30 1.200.000đ
N1.251 14h - 15h30 Thứ ​2-4-6 21/04/2017 30 1.200.000đ
N1.261 17h45 -19h15 Thứ 2-4-6 26/04/2017 30 1.200.000đ
N1.265 19h30 - 21h30 Thứ 3-5 20/04/2017 23 1.200.000đ
N1.262 19h30 - 21h Thứ ​2-4-6 24/04/2017 30 1.200.000đ
N1.255 9h00 -11h00 Thứ ​3-5 20/04/2017 23 1.200.000đ
N1.256 14h00 -16h00 Thứ ​3-5-7 22/04/2017 23 1.200.000đ
N1.264 18h-19h30 Thứ ​3-5-7 20/04/2017 23 1.200.000đ
N1.263 9h - 11h Thứ 7, CN 15/04/2017 23 1.200.000đ
N1.259 18h-20h Thứ 7-CN 15/04/2017 23 1.200.000đ

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 4: GIA LÂM - LONG BIÊN

 

Khóa học

Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1
N1.50 9h30 - 11h Thứ ​2-4-6 29/04/2017 30 1.200.000đ
N1.51 14h - 15h30 Thứ​ 2-4-6 28/04/2017 30 1.200.000đ
N1.510 17h45 -19h15 Thứ ​2-4-6 26/04/2017 30 1.200.000đ
N1.513 19h30 - 21h30 Thứ 3-5 28/04/2017 23 1.200.000đ
N1.512 19h30 - 21h Thứ 2-4-6 29/04/2017 30 1.200.000đ
N1.55 9h00 -11h00 Thứ ​3-5 28/04/2017 23 1.200.000đ
N1.56 14h00 -16h00 Thứ 3-5 27/04/2017 23 1.200.000đ
N1.57 17h30-19h30 Thứ ​3-5 20/04/2017 23 1.200.000đ
N1.515 9h - 11h Thứ 7, CN 23/04/2017 23 1.200.000đ
N1.59 18h-20h Thứ 7-CN 23/04/2017 23 1.200.000đ

 

Ưu đãi đặc biệt: 
-          Giảm ngay 5%  học phí cho học viên đăng ký trước ngày  15 / 02 / 2017
-         Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-         Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

 

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SOFL - TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI

SOFL 日本語センター

 

Tác giả bài viết: Trung tâm Nhật ngữ SOFL

Nguồn tin: trungtamnhatngu.edu.vn

 

Danh mục khóa học

Hỗ trợ trực tuyến

Hai Bà Trưng - Hoàng Mai
Thanh Xuân - Hà Đông
Cầu Giấy - Từ Liêm
Long Biên - Gia Lâm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 57


Hôm nayHôm nay : 5026

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 118549

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4637419